Ilość:

  Smaczna woda filtrowana niepozbawiona dobroczynnych minerałów pomaga wieść zdrowe życie. Posiadając System oczyszczania wody eSpring, nie musisz już kupować wody w plastikowych butelkach!
   

  Działanie

  • Skutecznie eliminuje do 99,99% bakterii i wirusów chorobotwórczych obecnych w wodzie pitnej* **.
  • Skutecznie ogranicza zawartość ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 140 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia**. Obejmują one cząsteczki stałe (np. muł, piasek i osad rurowy), organiczne substancje chemiczne (np. pestycydy i polichlorowane bifenyle), nieorganiczne substancje chemiczne (np. ołów i rtęć) oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne (np. bakterie, wirusy i pierwotniaki). Woda z kranu może również zawierać zanieczyszczenia w postaci pozostałości produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych.
  • Zachowuje minerały, które mają korzystny wpływ na organizm, takie jak wapń, magnez i fluor.
  • Odfiltrowuje z wody wodociągowej cząsteczki mikroplastików o średnicy do 0,2 mikrona.
  • Skutecznie eliminuje chlor i chloraminę, poprawiając smak, zapach i przejrzystość wody***.
  • Jest dostarczany z własnym kranikiem do wody filtrowanej zapewniającym większą funkcjonalność i wygodę użytkowania.
  • Produkowany z wysokiej jakości materiałów.
  • Filtr węglowy skutecznie usuwa cząstki stałe o średnicy do 0,2 mikrona, czyli 300 do 500 razy mniejsze od grubości włosa ludzkiego****. (Cząsteczki te to m.in. azbest, osady, brud i osady kamienne).

  * System oczyszczania wody eSpring nie został przetestowany pod kątem eliminacji koronawirusów (tj. MERS, SARS i COVID-19).
  ** Woda przefiltrowana przy użyciu Systemu oczyszczania wody eSpring nie zapobiega chorobom ani nie łagodzi ich objawów.
  *** W zależności od zawartości chloru w wodzie z kranu. Woda z kranu w Twoim regionie może nie zawierać chloru w dających się zauważyć ilościach lub może nie zawierać go wcale.
  **** Średni rozmiar włosa ludzkiego to 60–100 mikronów.

  Zalety

  eSpring to najlepiej sprzedająca się na świecie marka domowych systemów oczyszczania wody.*

  Woda jest źródłem zdrowego życia. Pozwala cieszyć się dobrym samopoczuciem – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki niej możesz żyć pełnią życia. System oczyszczania wody eSpring dostarcza przefiltrowaną wodę w czystej postaci – smaczną i bogatą w minerały.
  Jak możesz cieszyć się wodą prowadząc zdrowy styl życia, aby było to korzystne zarówno dla Twojej rodziny, jak i naszej planety?
  Oto nasza odpowiedź.
  Każdy filtr umożliwia oczyszczenie 5000 litrów wody, w związku z czym nie wymaga częstej wymiany.

  * Na podstawie badania globalnej sprzedaży w 2020 roku przeprowadzonego przez Verify Markets. Dane będą aktualizowane co roku.

  Informacje o produkcie

  Trzy technologie oczyszczania

  System oczyszczania wody eSpring łączy w sobie filtrowanie mechaniczne, adsorpcyjne i dezaktywację promieniowaniem UV z zaawansowaną technologią monitoringu elektronicznego.

  • Filtr wstępny

  Materiał o dużej powierzchni filtracyjnej wychwytuje większe cząstki poprzez filtrację mechaniczną, zapobiegając zatkaniu filtra węglowego.

  • Wielowarstwowy filtr z węgla aktywnego

  Eliminuje ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 140 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia o wielkości do 0,2 mikrona*.

  • Technologia oparta na świetle ultrafioletowym

  Lampa UV oczyszczająca wodę w systemie eSpring zapewnia do 40 milidżuli promieniowania UV na centymetr kwadratowy, co umożliwia skuteczne wyeliminowanie 99,9% przenoszonych drogą wodną drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie, wirusy i cysty.* **

  System oczyszczania wody eSpring otrzymał atest niezależnej organizacji potwierdzający zgodność ze standardami międzynarodowymi NSF/ANSI. Atest dotyczy poprawy smaku, zapachu i wyglądu wody (standard 42), usuwania ołowiu i lotnych związków organicznych (standard 53), dodatkowego bakteriobójczego uzdatniania dezynfekowanej komunalnej wody pitnej (standard 55) oraz eliminacji nowo pojawiających się substancji zanieczyszczających obejmujących m.in. herbicydy, niektóre leki na receptę i bez recepty itp. (standard 401). System oczyszczania wody eSpring otrzymał nagrodę Gold Seal przyznawaną przez Stowarzyszenie Jakości Wody (Water Quality Association – WQA) najwyższej jakości produktom konsumenckim do uzdatniania wody (https://wqa.org/find-products#/keyword/espring). Nagrodę tę otrzymują wyłącznie produkty, które pomyślnie przeszły rygorystyczne testy zgodności ze standardami branżowymi i coroczne audyty w zakładach produkcyjnych oraz spełniają wymogi programów certyfikacyjnych WQA.

  https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?TradeName=espring&Standard=&ProductType=&PlantState=&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=Search&hdModlStd=ModlStd
  NSF International jest wiodącą niezależną organizacją, która opracowuje standardy w zakresie zdrowia publicznego oraz programy certyfikacyjne pomagające chronić żywność, wodę, produkty konsumenckie i środowisko naturalne. Atest NSF potwierdza, że produkt został przetestowany przez jedną z najbardziej renomowanych niezależnych organizacji badawczych. Badania te obejmują nie tylko gruntowną ocenę produktu, ale także analizę surowców oraz niezapowiedziane kontrole w zakładzie produkcyjnym. Aby produkt mógł otrzymać atest NSF, musi zostać dokładnie zbadany każdy aspekt jego produkcji.

  http://info.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=a
  ccess+business+
  group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTUasp?CompanyName
  =access+business+group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU

  System eSpring został wprowadzony na rynek w 2002 roku i od tego czasu sprzedaliśmy ponad sześć milionów sztuk tego produktu***.

  * Woda przefiltrowana przy użyciu Systemu oczyszczania wody eSpring nie zapobiega chorobom ani nie łagodzi ich objawów.
  ** Bakterie do 99,9999%, wirusy do 99,99% i cysty do 99,9%.
  ** Ograniczenie zawartości cyst poprzez UV dotyczy cyst bakterii ogoniastka jelitowego i Cryptosporidium.
  ** System oczyszczania wody eSpring nie został przetestowany pod kątem eliminacji koronawirusów (tj. MERS, SARS i COVID-19).
  *** Dane z kwietnia 2020 r.

  Właściwości

  Specyfikacje techniczne Systemu oczyszczania wody eSpring:

  • Wysokość obudowy: 327 mm (nominalna).
  • Średnica: 178 mm (nominalna). Wykonany z trwałego, wysokoudarowego tworzywa sztucznego.
  • Napięcie zasilania: 110–-220 V AC.
  • Wartość znamionowa prądu: 19 V DC, 3,16 A.
  • Wkład filtra (nr kat. 100186): Prasowany blok węglowy z wewnętrzną lampą UV.
  • Materiały: Wszystkie materiały mające kontakt z wodą spełniają wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków dotyczące przesyłania cieczy spożywczych.
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 860 kPa (8,6 bara).
  • Minimalne ciśnienie robocze: 104 kPa (1,04 bara).
  • Maksymalna temperatura robocza: 30°C.
  • Minimalna temperatura robocza: 4,4°C.
  • Wydajność znamionowa: 3,4 litra na minutę przy ciśnieniu wody 415 kPa (4,15 bara) z nowym wkładem filtra. (Rzeczywista wydajność zależy od ciśnienia wody oraz czasu użytkowania wkładu filtra).
  • Żywotność znamionowa: Zgodnie z założeniem wkład filtra ma wystarczyć do zaspokajania potrzeb średniej wielkości rodziny, zapewniając jej wodę do gotowania i picia przez jeden rok lub dostarczając 5000 litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. UWAGA: Rzeczywista żywotność wkładu filtra zależy od ilości zużywanej wody wodociągowej oraz jej jakości.
  • Wymiana wkładu filtra: szybka i prosta. Może ją przeprowadzić użytkownik. Nie trzeba zwracać systemu oczyszczania wody do fabryki w celu wymiany wkładu filtra.
  • Testowanie: Zewnętrzne atesty i standardy międzynarodowe: standardy NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 oraz WQA Gold Seal.

  Sposób użycia

  • Główny zespół Systemu oczyszczania wody eSpring jest dostarczany w postaci zmontowanej.
  • Długość wężyków można dostosować do wymogów miejsca instalacji.
  • Po zainstalowaniu System eSpring dostarcza przefiltrowaną wodę bezpośrednio z kranu.
  • Każdy filtr wymienia się po upływie roku lub po przefiltrowaniu 5000 litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

   W przypadku pytań dotyczących obsługi serwisowej lub w celu skorzystania z usług gwarancyjnych prosimy skontaktować się z nami pod numerem +48 22 30 62 253.

   Warunki i postanowienia dotyczące przedłużonej Gwaracji zostają dołączone do zamówienia. Można je pobrać również ze strony www.amway.pl/business-info/guarantees.