image/png;;;326576.png

Odpowiedzialność

W Amway wierzymy, że aby stać się przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy nie wystarczy tylko sprzedawać wysokiej jakości produkty. Nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu opiera się na trzech filarach
i są to: ludzie, produkty, wydajność.

Więcej informacji w Europejskim Raporcie Społecznej Odpowiedzialności (dostępny wyłącznie w języku angielskim) na: http://news.amway.de/corporate-responsibility/european-cr-report-2014/

Amway bierze czynny udział w procesie SELDIA Alternative Dispute Resolution. W przypadku skarg, prosimy o zapoznanie się z następującym linkiem http://www.seldia.eu/

 

  • image/jpeg;;;1.jpgLudzie
  • image/jpeg;;;photo - 4.2.jpgProdukty
  • image/jpeg;;;3.jpgWydajność

Ludzie

image/png;;;326625_v2.png

Ludzie

Ludzie są naszą największą wartością. Nasz sukces zawdzięczamy pracownikom i Niezależnym Przedsiębiorcom współpracującym z Amway, których nieustannie wspieramy, aby maksymalnie wykorzystywali swój potencjał. Przedsiębiorcom zapewniamy bezpłatne szkolenia, które pozwalają im zdobyć umiejętności niezbędne do prowadzenia własnego biznesu i budowania lepszej przyszłości dla siebie i swojej rodziny. Oferowane przez na możliwości biznesowe są dostępne dla każdego. Wszyscy mają takie same szanse i prawa, ponieważ współpracujemy jako równi i godni zaufania partnerzy. Nasi pracownicy pracują w środowisku, w którym promowana jest różnorodność. Zapewniamy wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oferujemy nieustanny rozwój i szkolenia.

Wierzymy, że podjęcie i prowadzenie własnego biznesu otwiera nowe możliwości biznesowe oraz rozwoju osobistego. Współpracując od przeszło 50 lat z Niezależnymi Przedsiębiorcami promujemy przedsiębiorczość, w szczególności wśród pokolenia 50+, zachęcając przedstawicieli tej grupy wiekowej do aktywności, wykorzystywania umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Naszym celem jest monitorowanie postrzegania przedsiębiorczości, postaw i potrzeb tej grupy demograficznej przy jednoczesnym podnoszeniu rangi i znaczenia przedsiębiorczości w grupie 50+.

Naszym pracownikom zapewniamy dedykowane szkolenia i możliwości rozwoju osobistego, oferujemy wysokie standardy pracy.

 

Produkty

image/jpeg;;;photo - 4.1.jpg

Produkty

Nasza fachowa wiedza, wieloletnie doświadczenie, zaawansowane technologie i wysokiej jakości produkty pomagają zmieniać świat na lepsze i poprawiają samopoczucie milionów ludzi na całym świecie.

Kampania NUTRILITE™ Power of 5 aktywnie angażuje się w walkę z niedożywieniem dzieci poniżej 5 roku życia, poprzez zwrócenie uwagi na światowy problem oraz gromadzenie funduszy na ten cel. Zgromadzone środki są przeznaczone na zakup preparatu mikroodżywczego NUTRILITE™ Little Bits i przekazanie go dzieciom dotkniętym problemem niedożywienia.
Partnerem kampanii jest CARE. Więcej informacji na: www.amway.pl/power-of-5

Wydajność

image/png;;;performance.png

Wydajność

Zrównoważone wyniki działalności osiągnęliśmy poprzez rozwój firmy w sposób odpowiedzialny społecznie oraz stałe budowanie pozytywnych relacji z otaczającym nas środowiskiem. Amway wierzy, że budowanie zrozumienia w środowisku, w którym egzystuje, pozytywny wkład i zaangażowanie zarówno jednostki jak i społeczeństw (np. sprzątanie parków, zmniejszanie zużycia energii) są kluczem do stworzenia zrównoważonej przyszłości. Z roku na rok rozszerzamy nasze zaangażowanie w innowacyjne, przemyślane projekty mające na celu zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Pracujemy nad ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, co zminimalizuje zużycie wody i ścieków oraz zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii we wszystkich naszych oddziałach.