image/png;;;Responsible_2_sm.png

Odpowiedzialność

Od ponad pół wieku, społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi ważny element filozofii i firmy Amway, której celem jest poprawa warunków życia ludzi na całym świecie. Społeczna odpowiedzialność biznesu doskonale wpisuje się w zasady założycieli Amway, a są to: Rodzina, Wolność, Nadzieja i Nagroda.

image/jpeg;;;323845.jpg

Zasady Założycieli Amway

Założyciele Amway, Jay Van Andel i Rich DeVos, stworzyli standardy etyczne i biznesowe, które służą jako wskazówki zarówno dla firmy, jak i Przedsiębiorców we wszystkich codziennych działaniach. Zasady te zostały wykute w kamieniu znajdującym się przed światową siedzibą firmy, a są to: Wolność, Rodzina, Nadzieja i Nagroda.
Amway będzie zawsze wspierał prawo WOLNOŚCI ludzi do decydowania o własnej przyszłości, dając im czas i środki na dbanie o ich RODZINY. Amway będzie zawsze dawać ludziom NADZIEJĘ i możliwość uzyskania NAGRODY proporcjonalnej do wysiłku włożonego w pracę.

image/png;;;foto3_v2.png

Wizja Amway

Nasza wizja jest bardzo prosta - pracujemy każdego dnia, aby pomóc ludziom podnieść poziom ich życia. Naszą wizję realizujemy, pomagając ludziom z całego świata odkrywać ich potencjał i osiągnąć wyznaczone cele poprzez oferowanie lepszych produktów i możliwości na przyszłość, jak również poprzez wspieranie lokalnych społeczności.

Jesteśmy dumni ze swojego zaangażowania w biznes, uwagi poświęconej każdemu człowiekowi i całym społecznościom oraz dbałości o środowisko naturalne. Jesteśmy oddani ideom, w które wierzymy.