Przesyłając niniejszy wniosek do Amway, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Zasad Korzystania z Witryny. Ponadto potwierdzasz, że wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się przestrzegać Warunków Umowy współpracy z Amway oraz innych dokumentów umownych stanowiących jej integralną część. Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez firmę Amway GmbH, Benzstrasse 11b-c, D-82178 Puchheim zgodnie z Polityką prywatności, która wyjaśnia między innymi Twoje prawa do ochrony danych osobowych oraz sposoby, w jakie można z nich skorzystać.