Dla Państwa wygody podzieliliśmy pytania i odpowiedzi dotyczące eSpring™ Systemu oczyszczania wody na następujące kategorie:

Filtr ze sprasowanego węgla
Co to jest aktywny sprasowany węgiel?
‘Aktywny’ oznacza, że w granulkach węgla stworzone zostały dodatkowe pory. Zwiększa to powierzchnię węgla. ‘Sprasowany’ oznacza, że węgiel zbito w porowaty blok przy użyciu specjalnie opatentowanej technologii. Kiedy woda dotyka aktywnego węgla, związki chemiczne i cząsteczki są zatrzymywane przez pory. Ścianki porowatych kanalików również adsorbują (patrz słowniczek) różne zanieczyszczenia organiczne. Im większa porowatość i powierzchnia, tym większa zdolność aktywnego węgla do likwidacji zanieczyszczeń.
Czy filtr węglowy usuwa wszystkie zanieczyszczenia?

Aktywny węgiel od razu łączy się i adsorbuje wiele związków organicznych na bazie węgla, takich jak pestycydy i herbicydy. Nie ma jednak tak dużej zdolności usuwania substancji nieorganicznych, takich jak żelazo, wapno, azotany, sól lub rozpuszczalne metale ciężkie, np. chrom i kadm. Węgiel używany w filtrze eSpring™ charakteryzuje się specyficznymi trzema rodzajami porów:

 • Makropory to duże pory, usuwające duże związki (o masie atomowej powyżej 10 tys. jednostek).
 • Pory średnie usuwają średniej wielkości związki o masie atomowej ok. 500 jednostek, np. pestycydy.
 • Mikropory usuwają małe związki o masie atomowej poniżej 100 jednostek, np. THM.
Dlaczego filtr nie usuwa minerałów?
Węgiel w filtrze łączy się ze związkami organicznymi, w skład których wchodzi węgiel. Minerały i inne związki nieorganiczne nie zawierają węgla i dlatego nie wiążą się z nim. Minerały pozostają rozpuszczone w wodzie i przechodzą przez filtr.
Które związki nieorganiczne usuwa eSpring™ System oczyszczania wody?
Dobrze skonstruowane filtry węglowe usuwają pewne zanieczyszczenia nieorganiczne. Nasza firma udowodniła, że filtr węglowy eSpring skutecznie usuwa ołów, rtęć i radon. Jest wiele powodów, dla których wkład eSpring usuwa ołów i inne wybrane substancje nieorganiczne. Najprościej mówiąc, usuwanie polega na ograniczonym przyciąganiu zachodzącym pomiędzy tymi substancjami a węglem połączonym z innymi chemikaliami na bazie wody. Nasza firma sprawdziła eSpring System oczyszczania wody pod kątem usuwania innych substancji nieorganicznych. Dotąd jednak stopień usuwania tylko nielicznych substancji nieorganicznych spełnił rygorystyczne normy. Nie można potwierdzić skuteczności systemu w usuwaniu tych substancji, dopóki nie będziemy pewni, że są usuwane także w czasie tuż przed wymianą wkładu filtra na nowy. Należy podchodzić z dużą ostrożnością do wszelkich twierdzeń ze strony firm produkujących filtry, które dotyczą kwestii usuwania związków nieorganicznych. Nie jest nam znany żaden system węglowy zdolny do usuwania dużej liczby substancji nieorganicznych przez cały czas użytkowania filtra.
Czy eSpring System oczyszczania wody usuwa azotany?
Nie. Z powodów podanych powyżej, system eSpring nie może usuwać azotanów.
Chlor w swej budowie nie zawiera węgla, a jednak eSpring™ System oczyszczania wody usuwa go. Jak to możliwe?
Chlor to jeden z wyjątków od reguły dotyczącej węgla. Chlor reaguje z powierzchnią filtra węglowego i tworzy chlorek. Ta reakcja eliminuje chlor wraz z jego nieprzyjemnym smakiem i zapachem. Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze jest usuwanie smaku i zapachu chloru. Ilość chlorku jest znikoma i nie powinna niepokoić.
Czy w filtrach węglowych mnożą się bakterie?
Jeśli we wpływającej wodzie znajdują się bakterie, mogą mnożyć się w filtrze węglowym w nocy lub w okresie, kiedy filtr nie jest używany. Dotyczy to wszystkich filtrów na rynku, także tych używających srebra. eSpring System oczyszczania wody korzysta z promieni UV do niszczenia wielu rodzajów bakterii obecnych w wodzie.
Podobno niektóre filtry ceramiczne usuwają bakterie. Czy to prawda?
Niektóre filtry ceramiczne mogą usuwać pewne rodzaje bakterii na krótki czas. Skuteczność tego procesu może jednak spaść w miarę używania filtra. Jeśli firmy produkujące systemy oczyszczania twierdzą, że jest inaczej, należy poprosić o udokumentowane wyniki testów dowodzące skuteczności usuwania bakterii nawet po dłuższym czasie nieużywania filtru.
Z czego zrobiony jest wstępny filtr z włókniny w filtrze węglowym?
W przeciwieństwie do tkanin produkowanych ze splecionych włókien, włóknina składa się z jednej warstwy. Włóknina użyta do produkcji wkładów eSpring™ to polipropylen – syntetyczny polimer. Polipropylen jest obojętny, co oznacza, że nie wchodzi w reakcje chemiczne i nie rozpada się w miarę działania filtra. Jego głównym celem jest wyłapywanie cząsteczek i ochrona wkładu węglowego.
Dlaczego z filtra tuż po instalacji wypływa woda zawierająca czarne cząstki?
To zupełnie normalne. Czarne cząstki to pył węglowy pozostały z procesu produkcji filtra. Należy po prostu odkręcić kurek i poczekać, aż po kilku minutach pył zostanie wypłukany. Przepłukanie filtra na początku pozwala ponadto na całkowite zmoczenie go i zwiększenie jego zdolności adsorpcji.
Czy eSpring system oczyszczania wody zmienia pH wody?
Na początku tak. Proces aktywacji węgla pozostawia na węglu alkaliczną warstwę podobną do sody oczyszczonej, która zostaje usunięta po kilku zastosowaniach systemu. Taka zmiana pH mieści się w ramach dopuszczalnego poziomu pH dla wody pitnej. Po oczyszczeniu około 70 litrów wody poziom pH spada. Po 200 litrach pH wody wynosi niemalże dokładnie tyle, ile w wodzie przed oczyszczeniem.
W mojej oczyszczonej wodzie pływają białe cząstki czy płatki, których nie ma w wodzie przed oczyszczeniem.
Co to takiego?
Twardość wody jest podstawową przyczyną obecności białych cząstek w oczyszczonej wodzie. pH wody po oczyszczeniu może być nieco wyższe niż przed filtracją. Może to prowadzić do wytrącania się rozpuszczonego wapnia i magnezu (cennych minerałów) i do tworzenia się białych lub szarych płatków opadających na dno pojemnika. Cząstki te pojawiają się zazwyczaj tuż po instalacji nowego filtra w przypadku gdy woda jest twarda. Na występowanie osadu może mieć również wpływ temperatura.
Dlaczego wapń i magnez wytrącają się częściej, gdy gotujemy wodę oczyszczoną niż nieoczyszczoną?
Rozpuszczalność wapnia i magnezu, minerałów występujących w twardej wodzie, zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wzrost pH wody, następujący w procesie oczyszczania w systemie eSpring, również może przyczyniać się do wytrącania minerałów. Gdy te dwa czynniki nałożą się podczas gotowania wody pochodzącej z eSpring, wytrącenie się minerałów staje się bardziej prawdopodobne (poza tym mrożenie wody także może prowadzić do wytrącania się minerałów, dlatego białe drobinki są czasem widoczne w kostkach lodu przygotowanych przy użyciu wody z filtra eSpring).
Dlaczego na powierzchni kawy lub herbaty przygotowanej z oczyszczonej wody pojawia się czasem warstwa osadu?
Naukowcy zajmujący się tym zjawiskiem odkryli, że jest ono spowodowane reakcją wapnia obecnego w twardej wodzie z naturalnymi związkami z kawy i herbaty. Ponieważ oczyszczona woda może mieć nieco podwyższone pH, zajście reakcji jest bardziej prawdopodobne. Zdarza się to tylko w przypadku twardej wody.
Rok temu zainstalowałem eSpring™ System oczyszczania wody i szybkość przepływu wody dotąd nie spadła.
Czy muszę wymienić wkład zgodnie z zaleceniami?
Tak. Szybkość przepływu wody zależy od zdolności filtra do usuwania cząsteczek. Jeśli w Państwa wodzie znajduje się dużo cząstek stałych, filtr może zapchać się przed upływem roku, co objawia się zmniejszeniem przepływu wody. Jeśli Państwa woda zawiera niewiele cząstek stałych, filtr może nie zapchać się przez kilka lat. Jednak skuteczność działania filtra zależy nie tylko od zdolności fizycznego usuwania cząstek, ale również od stopnia adsorpcji chemicznej. Po upływie roku nie można zagwarantować, że filtr będzie nadal usuwał wiele zanieczyszczeń wymagających adsorpcji chemicznej. Zanieczyszczenia te są często pozbawione smaku i zapachu, dlatego jedynym pewnym sposobem zapewnienia skuteczności działania filtra jest wymiana wkładu, kiedy system informuje o takiej konieczności.
Czy zanieczyszczenia zbierające się wewnątrz filtra mogą zanieczyścić wodę wypływającą z systemu?
Nie zdarzy się to, jeśli urządzenie jest używane w odpowiedni sposób, a wkład wymieniany zgodnie ze wskazówkami.
Czy można wymieniać filtr węglowy rzadziej niż raz w roku, jeśli systemu używa tylko jedna osoba?
Nie. Aby system działał zgodnie z obietnicami i dokumentacją naszej firmy, wkład musi być wymieniany co roku, niezależnie od ilości oczyszczanej wody. Badania wykazały, że duże cząstki są najpierw usuwane przez duże pory, jednak z czasem rozpraszają się i wnikają w niektóre mniejsze pory. Prowadzi to do zmniejszania zarówno liczby małych porów mogących wyłapywać małe cząstki, jak i do spadku zdolności systemu do usuwania małych cząstek (THM). Rozprzestrzenianie się dużych cząstek i zatykanie przez nie małych porów następuje stopniowo i nie zależy jedynie od liczby oczyszczonych litrów wody. Dlatego, aby zapewnić usuwanie przez filtr najmniejszych cząstek, należy wymieniać wkład przynajmniej raz w roku, niezależnie od ilości przefiltrowanej wody. W przeciwnym razie urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo.
Czy jedna strona filtra węglowego zużywa się szybciej niż druga?
Nie. Byłoby to możliwe jedynie w przypadku, gdyby woda przepływała z jednego końca filtra na drugi. W eSpring™ Systemie oczyszczania wody woda przepływa promieniście do wewnątrz przez cały filtr. Oznacza to, że zanieczyszczenia rozpraszają się równomiernie w całym filtrze.
Jak pozbyć się zużytego filtra węglowego?
Zanieczyszczenia adsorbowane przez filtr węglowy są ściśle związane z węglem i nie uwolnią się ponownie do środowiska. Dlatego można po prostu wyrzucić filtr do śmieci. Z kolei lampa UV zawiera niewielkie ilości rtęci, podobnie jak lampy fluorescencyjne, i dlatego powinna być wyrzucana zgodnie z lokalnym prawem.

Lampa UV
Co to są promienie ultrafioletowe? Czy powodują one radioaktywność wody?
Ustalono z całą pewnością, że promienie ultrafioletowe zastosowane w eSpring™ Systemie oczyszczania wody są bezpieczne w warunkach domowych. Światło ultrafioletowe (UV) jest formą energii promieniującej, podobną do światła widzialnego i fal radiowych. Podobnie, jak w przypadku innych form energii promieniującej, energia UV wydzielana jest (lub ‘promieniuje’) ze źródła i porusza się w przestrzeni z prędkością światła. Dlatego każdą formę energii promieniującej można nazwać ‘promieniowaniem’ niezależnie czy pochodzi ona od słońca, żarówki czy lampy UV w eSpring Systemie oczyszczania wody. ‘Promieniowanie’ nie jest jednak równoznaczne z ‘radioaktywnością’. Radioaktywność dotyczy tylko substancji emitujących promieniowanie nuklearne, np. uranu. W eSpring Systemie oczyszczania wody nie ma substancji radioaktywnych.
Czy promienie UV są często używane do oczyszczania wody?
Tak. Promienie UV zostały użyte po raz pierwszy do oczyszczania wody w 1919 roku i metoda ta jest uznawana za skuteczną w filtrowaniu wody bez użycia chemikaliów. Stosuje się ją często do oczyszczania wody w procesach produkcyjnych np. w przemyśle spożywczym, firmach produkujących napoje, lub dostarczających wodę butelkowaną oraz przy produkcji leków.
Czy woda może przypadkiem dostać się do żarówki UV i zniszczyć ją albo całe urządzenie?
Nie. Żarówka UV jest całkowicie odizolowana od przepływu wody.
Czy filtry używane w eSpring Systemie oczyszczania wody są własnym wynalazkiem firmy?
Projekt filtra opartego na węglu i promieniach UV, używanego w eSpring Systemie oczyszczania wody, jest naszym własnym wynalazkiem, któremu przyznano 18 patentów amerykańskich oraz wiele patentów międzynarodowych, które wyróżniają go na tle konkurencji.
Jaki jest czas, w którym włączona jest lampa UV wkładu filtra?

Lampa UV pozostaje włączona za każdym razem, gdy przez system przepływa woda lub przez co najmniej 30 sekund. Jeżeli uzdatniona woda płynie krócej niż przez 15 sekund i następnie zostaje wyłączona, lampa UV pozostaje włączona przez pozostałe 30 sekund. Lampa UV wyłącza się po 30 sekundach, chyba że uzdatniona woda płynie dłużej niż przez 30 sekund. Jeżeli uzdatniona woda płynie przez dłużej niż 30 sekund, lampa UV pozostaje włączona przez cały czas przepływu wody oraz przez dodatkowe 5 sekund.

UWAGA: Lampa UV nie włączy się, jeżeli system eSpring został odłączony od kontaktu w ścianie.

 

Instalacja i użytkowanie
Czy eSpring™ System oczyszczania wody spowalnia tempo wypływania wody z kranu?
Po zainstalowaniu eSpring Systemu oczyszczania wody tempo przepływu wody nieoczyszczonej nie zmieni się. Woda oczyszczona może jednak wypływać z maksymalną prędkością 3,4 l/minutę. Takie tempo zapewnia optymalny czas kontaktu wody z filtrem węglowym i promieniami UV, aby zapewnić prawidłowe oczyszczanie.
Czy istnieje bezpośredni związek pomiędzy ciśnieniem wody wpływającej a tempem wypływania? Czy lepsze jest niskie
czy wysokie ciśnienie i przepływ?
Istnieje bezpośredni związek – niskie ciśnienie powoduje wolniejszy przepływ. Jednak skuteczność usuwania cząstek przez system różni się tylko nieznacznie zależnie od siły ciśnienia wody. Niższe ciśnienie zapewnia nieco lepsze oczyszczanie, ponieważ czas kontaktu jest dłuższy. Adapter i zawór kranu ma wbudowaną funkcję kontroli przepływu, co reguluje maksymalne tempo przepływu.
Dlaczego urządzenie powinno zostać włączone na minutę po okresie nieużywania?
Jeśli urządzenie długo nie było używane, w wodzie stojącej w rurach przepływowych i przełączniku mogą mnożyć się bakterie. Wypłukanie przez minutę oczyszcza system ze stojącej wody, zastępując ją wodą oczyszczoną przez promienie UV.
Co się stanie, jeśli wpuszczę do eSpring Systemu oczyszczania wody gorącą wodę?
Jest mało prawdopodobne, aby gorąca woda obecna w systemie eSpring przez bardzo krótki czas mogła fizycznie go uszkodzić. Stosowanie zimnej wody zalecane jest z innych względów. Skuteczność węgla aktywnego jest większa w przypadku wody zimnej niż ciepłej. Testy wykazały, że optymalne oczyszczenie i adsorpcja następują w wodzie o średniej temperaturze 25° C. Wyższa temperatura zmniejsza skuteczność działania filtra. Zanieczyszczenia łączą się z węglem w chłodnej wodzie. W przypadku wystawienia na działanie gorącej wody niektóre trudne do usunięcia zanieczyszczenia mogą oderwać się od węgla i pozostać w wodzie wypływającej. Poza tym użycie gorącej wody może zakłócić wewnętrzną strukturę urządzenia.
Czy są sytuacje, kiedy nie powinno się używać eSpring™ Systemu oczyszczania wody?
Tak: brak prądu, zalecenie spożywania wody po przegotowaniu lub uznanie jej za niezdatną do picia. W przypadku nakazu gotowania wody należy skontaktować się z miejscową służbą zdrowia lub dostawcą wody w celu oceny bezpieczeństwa spożywania wody.
Jeśli władze zarządzą nakaz gotowania wody, czy można nadal używać eSpring Systemu oczyszczania wody?
Nakaz gotowania wody może zostać wydany przez władze z różnych powodów. W takiej sytuacji to władze powinny ustalać, jakie środki bezpieczeństwa ma powziąć ludność. Radzimy użytkownikom stosować się wtedy do wskazówek władz.
Czy umiejscowienie i instalacja urządzenia mają wpływ na jego działanie?
Jeśli urządzenie jest umieszczone w pozycji pionowej, będzie działało prawidłowo, niezależnie od tego, czy zainstalowane jest nad czy pod blatem. Podczas instalacji urządzenia należy stosować się ściśle do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
Co zrobić, jeśli eSpring System oczyszczania wody nie pasuje do kranu?
Zawór przejściowy i adaptery dostarczane wraz z systemem zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do prawie wszystkich kranów na rynku. Zdarzają się jednak niestandardowe projekty kranów, które nie pasują do adapterów. W takim wypadku należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, aby dowiedzieć się czy istnieje specjalny adapter. Jeśli specjalne adaptery również nie pasują, radzimy instalację filtra pod blatem (z własnym kranikiem), o ile jest to możliwe. Alternatywnie można zainstalować inny kran. Jeśli klient nie wyrazi zgody na takie zmiany, system nie może być przez niego używany.
Jaki wpływ na elektronikę eSpring Systemu oczyszczania wody mogą mieć zmiany napięcia prądu?
System jest bardzo odporny na skoki napięcia.
Czy instrukcja obsługi, podając, że “nie należy używać oleju roślinnego, wazeliny, innych natłuszczaczy, amoniaku,
alkoholi, kwasów i silnych roztworów czyszczących”, odnosi się do wewnętrznej, czy zewnętrznej części systemu?
Chodzi przede wszystkim o obudowę. Części systemu mogą z czasem zostać uszkodzone przez te silne roztwory i ulec odbarwieniu.
Czy oczyszczona woda może być przechowywana?
Tak. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody przefiltrowanej, należy ją przechowywać w czystym pojemniku ze szczelną pokrywką przez 24 godziny w temperaturze otoczenia. Przy odpowiednim schłodzeniu w pojemniku próżniowym wodę można przechowywać do tygodnia.
Czy tłuszcz i dym w kuchni mogą uszkodzić eSpring System oczyszczania wody?
W normalnych warunkach tłuszcz i dym w kuchni nie uszkodzą urządzenia. Jednak jeżeli obudowa urządzenia nie jest regularnie czyszczona, może z czasem ulec odbarwieniu. Wystarczy co jakiś czas przetrzeć ją rozcieńczonym DISH DROPS™ Płynem do mycia naczyń.
Czy filtr węglowy zatka się wcześniej, jeśli woda zawiera dużo osadów?
Nawet w przypadku wody z dużą zawartością osadów, filtr węglowy w eSpring™ Systemie oczyszczania wody wystarczy zazwyczaj na pełny przewidywany okres: rok lub 5 tys. litrów. Jeśli wystąpią bardzo duże stężenia osadów, czas funkcjonowania filtra może ulec skróceniu.
Jak długo musi trwać kontakt wody z filtrem węglowym lub lampą UV, aby skutecznie usunięte zostały zanieczyszczenia organiczne, a bakterie unieszkodliwione?
Czas kontaktu z filtrem węglowym i lampą UV jest tylko jednym z wielu czynników mających wpływ na skuteczność systemu. eSpring System oczyszczania wody został zaprojektowany w taki sposób, że czas kontaktu jest wystarczający przez cały czas przepływu wody przez urządzenie z różną prędkością. System posiada sterownik przepływu, dzięki któremu maksymalna wartość przepływu wynosi 3,4 l/minutę. Innymi czynnikami decydującymi o skuteczności są między innymi: rodzaj użytego węgla, budowa filtra węglowego, natężenie światła UV.
Co zrobić w sytuacji, w której muszę wyjechać na 3 miesiące? W jaki sposób powinienem zabezpieczyć nieużywany
w tym czasie wkład filtra?
System musi być podłączony do sieci nieustannie przez 24 godziny, zanim zostanie on zdemontowany. Tylko ten sposób zapewnia właściwe przechowywanie informacji o wkładzie przez monitor. Jeżeli system i wkład filtra nie będą używane przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, wkład należy dokładnie osuszyć przez 48 godzin, a następnie umieścić w szczelnym plastikowym opakowaniu, aby nie dostały się do niego powietrze i wilgoć. Poprzednio stosowany wkład należy umieścić w lodówce, jeżeli nie jest używany. Przed ponownym użyciem wkład filtra należy ponownie zainstalować.
Jakie są etapy i struktura przepływu wkładu filtra?

Wkład filtra jest jednym z trzech etapów oczyszczania wody. Lampa UV jest następnym etapem oczyszczania.

Oto trzy etapy oczyszczania wody przy użyciu wkładu filtra:

Etap 1 - Zewnętrzy porowaty filtr wstępny o wielkości ok. 100 mikronów.
Etap 2 - Wewnętrzna warstwa filtra gładkiego o wielości ok. 5 mikronów.
Etap 3 - Aktywowany wkład węglowy o głębokości ok. 2,5 cm usuwający substancje organiczne i cząsteczki o wielkości 0,2 mikrona.

Struktura przepływu:
Woda przepływa przez wkład węglowy i pod lampą UV i zostaje przez nie oczyszczona. Następnie wypływa jako woda uzdatniona przez system eSpring instalowany na blacie lub pod blatem kuchennym. Woda przepływa najpierw przez wkład filtra, który usuwa osady lub zawiesiny stałe, które mogą ograniczyć transmisję światła UV z lampy przez wodę. Woda przepływa przez część węglową wkładu filtra i zostaje skierowana w dół przegrody wykonanej ze stali nierdzewnej, która z kolei kieruje wodę w pobliże lampy UV. Przegroda wykonana ze stali nierdzewnej zapobiega kontaktowi lampy UV z częścią węglową filtra. Lampa UV emituje światło o długości fal, które niszczą DNA bakterii i wirusów, dzięki czemu nie mogą się one rozmnażać i w ten sposób nie są zaraźliwe.

Jaką moc pobiera eSpring System oczyszczania wody w stanie bezczynności?
eSpring System oczyszczania wody w stanie bezczynności pobiera ok. 2,5 wata (lampa UV jest wyłączona). Dotyczy to głównych operacji wykonywanych przez moduł elektroniczny, które polegają głównie na zasilaniu światłowodów na wyświetlaczu. Zgodnie ze specyfikacjami podanymi w instrukcji obsługi, eSpring System oczyszczania wody pobiera 60 W, kiedy lampa UV jest włączona.
Gdzie znajduje się numer seryjny urządzenia?
Numer seryjny eSpring Systemu oczyszczania wody jest widoczny po usunięciu górnej osłony w przedniej, niebieskiej części obudowy filtra. Numer umieszczony został w dolnej części białej etykiety. Wszystkie numery seryjne systemu eSpring składają się z 13 znaków. Rozpoczynają się od zera, a cztery ostatnie znaki to litery.
Jakie są zalecenia związane z przechowywaniem systemu?
Zaleca się, aby system był używany regularnie lub przynajmniej raz na dwa tygodnie. Jeżeli system i wkład filtra nie będą używane przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, wkład należy dokładnie osuszyć przez 48 godzin (mogą być konieczne 2-3 dni), a następnie umieścić w szczelnym plastikowym opakowaniu (torbie wielokrotnego zamykania), aby nie dostały się do niego powietrze i wilgoć. Przed ponownym użyciem wkład filtra należy ponownie go zainstalować. Rurki górnego zaworu systemu eSpring należy wymieniać co dwa lata.
Niedawno wymieniłem wkład w eSpring Systemie oczyszczania wody, ale urządzenie nadal wydaje sygnał dźwiękowy.
Co należy zrobić, aby sygnał ustał?

Jeżeli system nieustannie wydaje sygnał dźwiękowy lub stały ton po wymianie wkładu filtra, prawdopodobnie górna część oraz wkład nie zostały odpowiednio dopasowane.

 • Zdejmij górną osłonę (wyświetlacz/pokrywę) i nowy filtr.
 • Zainstaluj ponownie filtr – najpierw go załóż, następnie obróć maksymalnie w prawą stronę, aby został stabilnie umocowany.
 • Dopasuj dokładnie górną osłonę.
 • Jeżeli osłona została odpowiednio osadzona, pomiędzy tym elementem a obudową nie powinno być żadnych przerw.

Po wymianie filtra system powinien działać poprawnie przez kolejny rok lub oczyścić 5 tys. litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Jakiej wielkości otwór konieczny jest do instalacji samodzielnego kranika?
Większość standardowych zlewozmywaków wykonanych ze stali nierdzewnej wyposażonych jest w zamykany otwór kranu ze zdejmowalnym korkiem, którego średnica pasować będzie do samodzielnego kranika eSpring. Samodzielny kranik eSpring powinien zostać zainstalowany w otworze o średnicy 32-38 mm wyciętym w blacie, więc może być koniecznym użycie otwornicy do metalu o średnicy 32 mm, otwornicy pogłębionej lub otwornicy regulowanej. Otwór o średnicy 38 mm to największy rozmiar otworu potrzebny do instalacji kranika. Kranik może nie przylegać właściwie do zlewozmywaka, jeżeli otwór będzie większy niż 38 mm. W przypadku zlewów porcelanowych lub ceramicznych przy montażu kranika eSpring należy skorzystać z usług wykwalifikowanego hydraulika lub wyspecjalizowanej firmy zajmującej się takimi pracami.

Inne systemy i technologie oczyszczania wody
Jak wypada eSpring System oczyszczania wody na tle konkurencji?

Zasadniczo nie publikujemy danych z badań konkurencyjnych produktów. Naszą zasadą jest sprzedaż produktu na podstawie jego zalet, a nie przez umniejszanie osiągnięć konkurencji. Jednak prowadzimy stały monitoring najnowszych rozwiązań technicznych, co pozwala na informowanie klientów o skuteczności eSpring Systemu oczyszczania wody i jego przewadze nad innymi systemami. Naszym zdaniem najlepszą metodą jest sprawdzanie zgodności stwierdzeń producenta z prawdą i porównywanie tych informacji z danymi dotyczącymi systemu eSpring. Ten informator o produkcie dostarcza podstawowych danych na temat zalet i wad poszczególnych technologii. Przy ocenie stwierdzeń podawanych przez sprzedawców innych systemów należy kierować się następującymi kryteriami:

 1. Jakie substancje są usuwane przez system według dokumentacji danego producenta?
 2. Czy dostępne są wyniki testów, potwierdzające poszczególne informacje?
 3. Czy miała miejsce niezależna weryfikacja wyników testów?
 4. Jeśli produkt posiada certyfikat NSF, to jakie dokładnie standardy spełnia i jakich zanieczyszczeń one dotyczą? Należy również szukać potwierdzenia prędkości przepływu wody i pojemności systemu.
 5. Czy wyniki testów pokazują skuteczność działania produktu przez cały czas użytkowania – tak jak w przypadku eSpring Systemu oczyszczania wody? Wyniki testów z końca okresu funkcjonowania filtra dowodzą, że produkt zapewnia przynajmniej taką skuteczność przez cały czas. Jeżeli testy odnoszą się do początku funkcjonowania filtra, to nie sposób ocenić spadku skuteczności w miarę użytkowania produktu.
Co to jest Złota Pieczęć?

Stowarzyszenie Jakości Wody (WQA – Water Quality Association) opracowało program Złotej Pieczęci, aby pomóc konsumentom w wybieraniu wysokiej jakości produktów do oczyszczania wody. Stowarzyszenie przyznaje Złotą Pieczęć tylko tym systemom, które spełniają lub przewyższają standardy przemysłowe (zobacz poniżej). eSpring™ System oczyszczania wody otrzymał to wyróżnienie. Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu Jakości Wody (WQA) znajdą Państwo w dalszej części niniejszego tekstu.

Warunki otrzymania Złotej Pieczęci

 • Testy stwierdzające zdolność produktu do usuwania zanieczyszczeń przez cały czas użytkowania systemu oczyszczania.
 • Testy stwierdzające stabilność systemu i jego trwałość przy zwiększonym ciśnieniu wody, przekraczające warunki domowe oraz symulujące dziesięcioletnie użytkowanie urządzenia.
 • Zapewnienie o bezpieczeństwie materiałów, jako dowód na to, że żadne szkodliwe substancje nie przedostaną się do wody.
 • Recenzje materiałów o produkcie dowodzące, że reklama, oznakowanie i instrukcje na temat instalacji produktu spełniają rygorystyczne wymagania etyczne Stowarzyszenia Jakości Wody.

Klienci mogą rozpoznać produkty uznane przez Stowarzyszenie po znaku Złotej Pieczęci lub odnajdując produkt na liście znajdującej się na stronie internetowej WQA (www.wqa.org)

Stowarzyszenie Jakości Wody (WQA – Water Quality Association)
Zadaniem WQA jest promowanie najwyższych standardów uczciwości, prawości i profesjonalizmu w dziedzinie ulepszania systemów oczyszczania wody, a także prowadzenie rygorystycznej kontroli produktów. Członkami WQA jest ponad 2200 firm w Stanach Zjednoczonych i prawie 400 w 82 innych krajach.

Czy działanie filtra węglowego można przedłużyć, stosując metodę przepłukiwania filtra z drugiej strony, aby wypłukać zanieczyszczenia?

Nie. Pomimo że niektórzy producenci zalecają przepłukiwanie filtra z drugiej strony (płukanie filtra nieczyszczoną wodą w przeciwnym kierunku) jako metodę przedłużenia działania filtra, to działanie takie tak naprawdę skróci jego sprawność z następujących powodów:

 1. Podczas gdy woda przepływa przez filtr węglowy, zanieczyszczenia zbierają się warstwami (największe stężenie po zewnętrznej stronie filtra). Warstwy te stopniowo nadbudowują się do wewnątrz i kiedy osiągną środek filtra, wkład należy wymienić.
 2. Przepłukiwanie z drugiej strony może doprowadzić do budowania się warstwy zanieczyszczeń wewnątrz filtra.
 3. Kiedy powróci się do normalnego kierunku działania filtra, zanieczyszczenia nadbudowane wewnątrz filtra mogą zacząć uwalniać się do wody wypływającej i zmniejszy się skuteczność systemu. Specjaliści są zgodni, że przepłukiwanie filtra z drugiej strony nie jest zalecane w przypadku filtrów węglowych.
Konkurencyjna firma wykorzystała w czasie prezentacji prąd elektryczny, aby porównać oczyszczoną wodę ze swojego produktu i z eSpring™ Systemu oczyszczania wody. Woda z eSpring stała się brązowawa, a woda z konkurencyjnego
systemu pozostała czysta. Dlaczego?
Podczas prezentacji wykorzystano zjawisko elektrolizy, podczas którego wytrąca się z wody pitnej minerały i sole mineralne. Jeśli minerały te znajdują się w wodzie, to woda będzie przewodzić prąd. Jeśli ich w wodzie nie ma, przepływ prądu nie nastąpi. Dlatego też, jeśli umieści się w wodzie zawierającej minerały elektrodę z żelaza, prąd spowoduje utlenienie lub rdzewienie metalu. Produkty utleniania wymieszają się z wodą i zmienią jej kolor na brązowy. Taka prezentacja nie dowodzi ilości zanieczyszczeń w wodzie, a jedynie obecności w niej minerałów. A jedną z zalet eSpring Systemu oczyszczania wody jest właśnie zatrzymywanie w wodzie cennych minerałów, takich jak wapń czy magnez. Takie prezentacje są mylące i zostały uznane przez Stowarzyszenie Jakości Wody za nieetyczne.
Na czym polega metoda oczyszczania wody ozonem? Czy jest skuteczna?

Ozon jest formą tlenu, używaną do unieszkodliwiania bakterii i wirusów. Ozon tworzy się przy użyciu łuku elektrycznego lub specjalnego światła ultrafioletowego.

Zalety:

 • Zabija bakterie i wirusy 

Wady:

 • Bardzo trudno jest uzyskać stałą skuteczność.
 • Nie działa w zasadzie na zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.
Co to jest TDS?
TDS (Total Dissolved Solids) to zawartość stałych związków rozpuszczonych, która jest miarą ilości związków nieorganicznych w wodzie. Niektórzy producenci systemów oczyszczania wody usuwających dużą część związków nieorganicznych podają statystyki TDS na dowód skuteczności działania swych produktów. Jednak dane te nie są pełnym wskaźnikiem skuteczności oczyszczania, gdyż nie biorą pod uwagę stopnia usuwania zanieczyszczeń organicznych.
Dlaczego wyniki testów na obecność bakterii w wodzie oczyszczonej przez eSpring™ System oczyszczania wody
są dodatnie?

Usuwanie bakterii jest bardzo skomplikowane, a na wyniki testów wpływa wiele czynników. Istnieją bakterie patogeniczne, które wywołują choroby, oraz bakterie niepatogeniczne lub bakterie typu HPC, które nie wywołują chorób. Światło lampy UV systemu eSpring niszczy bakterie patogeniczne oraz bakterie powstające w wodzie, które wywołują choroby. A zatem jeśli test na obecność bakterii w wodzie z systemu eSpring wypadnie dodatnio, należy dokładnie sprawdzić warunki i zasady wykonywania testu:

 • Czy próbka wody przechowywana jest w sterylnym pojemniku? Bakterie z niesterylnego pojemnika mogą zostać wprowadzone do próbki. Pojemniki myte ręcznie lub w zmywarce nie są sterylne.
 • Czy próbki oceniono od razu? Próbki należy przechowywać w lodówce i zbadać przed upływem 24 godzin. W przeciwnym razie w wodzie mogą pojawić się bakterie.
 • Pobierając próbkę, należy upewnić się, że zawór adaptera jest całkiem otwarty, tak aby do próbki nie dostała się nieoczyszczona woda.
 • Jeśli urządzenie nie było ostatnio używane, należy przepłukać je przez minutę, aby wypłukać bakterie mogące znajdować się w adapterze czy w rurach.
Jeśli testy próbek są przeprowadzane w odpowiednich warunkach, wynik powinien wykazać brak bakterii. Należy jednak pamiętać, że eSpring System oczyszczania wody nie sprawia, że woda jest sterylna, czyli całkowicie pozbawiona jakichkolwiek bakterii.

Ogólnie o produkcie
Dlaczego powinienem zakupić eSpring™ System oczyszczania wody?
Systemu oczyszczania wody najbardziej potrzebują osoby, które mają wodę niesmaczną lub o brzydkim zapachu. Jednak może to dotyczyć również osób, które nie zauważają kłopotów z jakością wody. Taka woda może również zawierać zanieczyszczenia, gdyż większość z nich, np. bakterie czy produkty uboczne procesu dezynfekcji, jest pozbawiona koloru, smaku i zapachu. Takie zanieczyszczenia są trudne do wykrycia i na dłuższą metę stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dlatego warto jest zainwestować w eSpring System oczyszczania wody. Jeżeli chodzi tylko o poprawienie smaku i zapachu wody, to jest wiele innych filtrów, które poradzą sobie z tym zadaniem. Nieporównywalnie mniej systemów skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, chemikalia i pestycydy, tylko nieliczne skutecznie niszczą bakterie i wirusy. eSpring System oczyszczania wody spełnia wszystkie te zadania. Dodatkowo dostarcza wody w każdej chwili i w dużej ilości, co sprawia, że jego użytkowanie jest wygodniejsze niż kupowanie wody butelkowanej czy gotowanie wody. Wymaga również bardzo niewiele konserwacji. System skutecznie usuwa ponad 160 rodzajów zanieczyszczeń, w tym 145 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, jak również unieszkodliwia ponad 99,99% obecnych w wodzie bakterii i wirusów. Te wszystkie cechy powodują, że żaden inny domowy system oczyszczania wody nie dorównuje eSpring.
Czy na eSpring System oczyszczania wody udzielana jest gwarancja?
Gwarancja na eSpring System oczyszczania wody jest taka sama, jak najlepsze gwarancje na inne systemy. Ze względu na rodzaj produktu należy wziąć pod uwagę, że po pewnym czasie zużyje się i będzie wymagał wymiany. Dlatego niemożliwa jest dożywotnia gwarancja. Jednakże eSpring System oczyszczania wody został zaprojektowany i stworzony tak, aby zapewnić największą na rynku trwałość i solidność.
Jakie testy dowodzą skuteczności eSpring™ Systemu oczyszczania wody?
Dane dotyczące skuteczności eSpring Systemu oczyszczania wody oparte są głównie na testach certyfikacyjnych NSF International. Każdy egzemplarz dostarczany jest wraz z kartą danych o działaniu systemu opracowaną przez NSF. Testy zostały przeprowadzone, aby nadać systemowi eSpring certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem 42 (smak, zapach i przejrzystość), 53 (efekty zdrowotne, np. lotne związki organiczne), 55 (niszczenie mikroorganizmów przy pomocy promieni UV) i 401 (substancje zanieczyszczające, np. leki na receptę, leki bez recepty, nowe rodzaje herbicydów) NSF/ANSI. W wodzie pitnej mogą znajdować się ich śladowe ilości. Ponieważ testy przeprowadziła NSF International zgodnie ze swoimi rygorystycznymi standardami, wyniki są wiarygodne i powszechnie uznawane.
Czy potrzebuję eSpring Systemu oczyszczania wody, jeśli moim celem jest przede wszystkim filtrowanie zanieczyszczeń nieorganicznych? Czy ta różnica jest znacząca?
eSpring System oczyszczania wody usuwa niektóre substancje nieorganiczne, takie jak ołów, rtęć i radon. Jednakże system eSpring został zaprojektowany z myślą o poprawieniu smaku, zapachu i przejrzystości wody, jak i o usuwaniu jak największej ilości potencjalnych zanieczyszczeń organicznych i redukcji bakterii oraz wirusów. Badania rynku wykazały, że takiej skuteczności oczekuje większość konsumentów. Jeśli jednak potrzebują Państwo systemu, który przede wszystkim usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne, takie jak sól czy azotany, należy wypróbować któryś z systemów przeznaczonych specjalnie do tego celu.
Czy eSpring Systemu oczyszczania wody można używać do wody ze studni?
eSpring System oczyszczania wody jest przeznaczony do oczyszczania wody wodociągowej lub z prywatnych studni, z których woda jest zdatna do picia. System eSpring przetestowano w warunkach znacznie wyższej zawartości zanieczyszczeń niż te spotykane w systemach doprowadzających wodę pitną do mieszkań. Jeśli eSpring Systemu oczyszczania wody używa się do oczyszczania wody z prywatnej studni, to należy badać wodę średnio raz w roku, aby upewnić się, że nadal nadaje się do picia.