Data wejścia w życie: 25 maja 2018

Informacja o polityce prywatności dotyczącej witryny / plików cookie firmy Amway

 

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca witryny / plików cookie opisuje, w jaki sposób Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (dalej: „Amway”) wykorzystuje dane osobowe zgromadzone lub pozyskane od osób odwiedzających („Odwiedzający”) niniejszą witrynę („Witryna”). Opisuje także, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe pozyskane podczas Państwa rejestracji jako Klienta („Klient”). Opisuje, w jaki sposób gromadzimy lub pozyskujemy Państwa dane osobowe, jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy, jak ich używamy, dzielimy się nimi i chronimy je, jak długo przechowujemy, jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz w jaki sposób mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawie praktyk dotyczących prywatności.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą Amway („PA”) lub Stałym Klientem, proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności dotyczącą naszych PA lub Stałych Klientów, zawierającą informacje, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy są Państwo zalogowani jako PA lub Stały Klient.

W jaki sposób gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe od Państwa, gdy odwiedzają Państwo Witrynę?

Amway gromadzi Państwa dane osobowe przez korzystanie przez Państwa z Witryny na różne sposoby.

Mogą Państwo wybrać wysłanie swoich danych osobowych oraz innych informacji bezpośrednio do nas różnymi kanałami komunikacji dostępnymi w Witrynie na stronie „Kontakt z Amway”, np. adresy e-mail, numery telefonów lub formularze online firmy Amway.

Gdy poprosimy o podanie Państwa danych osobowych, wskażemy, czy podanie tych danych jest wymogiem ustawowym czy umownym, czy też jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i/lub ułatwienia zawarcia umowy, a także czy są Państwo zobligowani do podania danych osobowych, ze wskazaniem możliwych konsekwencji, jeżeli te dane nie zostaną podane.

Wykorzystujemy pliki cookie lub podobne technologie, które umożliwiają gromadzenie pewnych informacji o wykorzystaniu Witryny, gdy użytkownik odwiedza, przegląda i korzysta z Witryny. Cookie to plik danych zapisywany na komputerze lub urządzeniu mobilnym używanym do odwiedzenia naszej Witryny. Nie umożliwiamy osobom trzecim zamieszczania plików cookie na Państwa urządzeniu. Tak długo, jak nie są Państwo zalogowani do naszych usług, Państwa dane są anonimowe i nie możemy ich powiązać z Państwem. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie plików cookie, z jakich korzystamy oraz informację, dlaczego z nich korzystamy.

 • Następujące elementy cookie są istotne z punktu widzenia funkcjonowania naszej strony internetowej.

Nazwa cookie

Cel

 

JSESSION

AWSELB

Cart-content

AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content

ANID
CONSENT
1P_JAR
NID

dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt

Ten element cookie zapewnia śledzenie sesji technicznej

Ten element cookie używany jest do równoważenia obciążenia

Ten element cookie przechowuje dane koszyka odwiedzających

Te pliki cookie śledzą sesję i służą do równoważenia obciążenia sieciowego lub do przechowywania szczegółów koszyka dla odwiedzających.
 


Pliki cookie Google używane do bezpieczeństwa (recaptcha).


 

Pliki cookie Dynatrace są wykorzystywane w celu:
śledzenia wizyty w wielu zapytaniach;
mierzenia opóźnienia serwera w celu monitorowania wydajności;
zidentyfikowania właściwych punktów końcowych dla transmisji sygnałów nawigacyjnych, w tym identyfikatorów sesji do korelacji;
przechowywania danych dla działań odbywających się na stronie;
pełnienia roli identyfikatora odwiedzającego w celu korelowania sesji;
zarządzania limitami czasu sesji

 

 • Następujące elementy cookie nie są istotne z punktu widzenia funkcjonowania naszej witryny i zasadniczo są stosowanie do świadczenia, podtrzymania i doskonalenia naszych usług.

Nazwa cookie

 

Cel

Language

 

Ten element cookie zapamiętuje domyślny język użytkownika

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq, S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

 

__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)

Te pliki cookies używane są do gromadzenia informacji na temat korzystania z naszej witryny przez odwiedzających, w tym także danych dotyczących sekwencji uruchamianych łączy oraz aktywności w witrynie. Informacje te obejmują dane dotyczące liczby odwiedzających witrynę, jak odwiedzający trafili na tę witrynę i które ze stron przeglądali. Wszelkie dane gromadzone z wykorzystaniem tych plików cookie są anonimowe i nie są unikalne dla użytkownika do momentu zalogowania się przez niego jako PA lub Klient.

 

 

 

 

 

 

 

 


Te pliki cookie są wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak zarządzanie i śledzenie udostępniania w mediach społecznościowych za pomocą widgetu AddThis.

Mają Państwo możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach swojej przeglądarki (np. w „Preferencjach” lub „Opcjach internetowych” Państwa przeglądarki). Proszę jednak zwrócić uwagę, że niektóre funkcje Strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, jeżeli wyłączą Państwo stosowanie plików cookie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu, w jaki zarządzamy lub usuwamy cookies, proszę odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org/.

Rodzaje danych osobowych, jakie pozyskujemy od odwiedzających

Przez cookies wymienione powyżej w części „W jaki sposób gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe od Państwa?” gromadzimy informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z witryny, adresie IP, typie przeglądarki oraz systemie operacyjnym. Także w celu przetwarzania Państwa zakupów online możemy gromadzić informacje na temat Państwa płatności oraz informacje dotyczące Państwa preferencji w zakresie produktów oraz zachowań handlowych.

Dodatkowo przez kanały komunikacji udostępnione na stronie „Kontakt z Amway”, gromadzimy Państwa dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu i faksu. Mogą Państwo podać dobrowolnie także inne dane związane z Państwa zapytaniami lub uwagami. Jednakże zachęcamy, by nie podawać większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytania lub uwagi.

W jaki sposób gromadzimy lub pozyskujemy dane osobowe od Państwa, gdy rejestrują się Państwo jako Klienci?

Amway gromadzi i pozyskuje dane osobowe swoich Klientów na różne sposoby.

Pozyskujemy Państwa dane osobowe, gdy rejestrują się Państwo jako Klienci w naszej witrynie. Mogą Państwo wybrać wysłanie swoich danych osobowych oraz innych informacji bezpośrednio do nas różnymi kanałami komunikacji dostępnymi w Witrynie na stronie „Kontakt z Amway”, np. adresy e-mail, numery telefonów lub formularze online firmy Amway.

Dane osobowe naszych Klientów otrzymujemy także od PA, z którymi Klienci są związani (np. gdy dokonali zakupu produktów Amway od PA).

Rodzaje danych osobowych, jakie pozyskujemy od klientów

Jeżeli rejestrują się Państwo jako Klienci bezpośrednio w Amway, pozyskujemy od Państwa następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe (np. nazwisko, adres pocztowy lub e-mail, numer faksu i numer telefonu);
 • Data urodzenia;
 • Dane logowania, w tym nazwę użytkownika, identyfikator połączenia i hasło; a także
 • Informacje płatnicze (np. konto bankowe lub numery kart kredytowych);
 • Preferencje produktowe, nawyki zakupowe, historię zakupów oraz zachowania związane z wydawaniem pieniędzy; oraz
 • Preferencje komunikacyjne.

 

Dodatkowo, gdy kontaktują się Państwo z nami przez różne kanały komunikacji, gromadzimy Państwa dane kontaktowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu i/lub faksu. Mogą Państwo podać dobrowolnie także inne dane związane z Państwa zapytaniami lub uwagami. Jednakże zachęcamy, by nie podawać większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa zapytania lub uwagi.

Inne rodzaje danych osobowych możemy gromadzić wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Jeżeli zajdzie potrzeba przetwarzania dodatkowych typów danych osobowych dotyczących Państwa, dopilnujemy, aby zostali Państwo o tym poinformowani oraz by odbywało się to na ważnej podstawie prawnej (np. na podstawie Państwa zgody).

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe pozyskane od klientów?

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne (i) do realizacji Państwa umowy z nami lub do podjęcia na państwa życzenie kroków przed zawarciem umowy z nami; (ii) do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; lub (iii) w celu zadbania o nasze interesy prawne, w tym prowadzenie, ocenę i doskonalenie naszej działalności; zabezpieczenie i ochronę nas i innych przed oszustwem, nieupoważnionymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz w celu zapewnienia zgodności z polityką firmy i standardami branżowymi. W przypadku takich firm, jak Amway, prowadzących działalność na całym świecie, przetwarzanie danych osobowych klientów na potrzeby administracji wewnętrznej jest zazwyczaj traktowane jako interes prawny. Zgodnie z wymogami prawa dokładnie zbilansowaliśmy nasze biznesowe interesy prawne z przysługującym Państwu prawem ochrony danych.

W szczególności dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zarządzania rejestracją Klientów
 • tworzenia i zarządzania Państwa kontami internetowymi
 • udzielania odpowiedzi na Państwa uwagi lub zapytania
 • przetwarzania Państwa zamówień na produkty lub usługi
 • komunikacji z Państwem
 • skontaktowania Państwa z Przedsiębiorcą Amway (podając Przedsiębiorcy Amway Państwa nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail oraz informacje o zakupach i historię zamówień)
 • prowadzenia, oceny i doskonalenia naszych usług oraz ułatwiania Państwu korzystania z naszych stron internetowych
 • wykonywania działań księgowych, rewizyjnych, rachunkowych oraz związanych z gromadze-niem danych
 • wypełniania właściwych wymogów prawnych, standardów branżowych oraz naszej polityki.

 

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe?

Amway nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie prowadzi obrotu Państwa danymi osobowymi. Amway dzieli się Państwa danymi osobowymi z:

 • podmiotami należącymi do Grupy Amway, którym dane osobowe są udostępniane, jeżeli jest to konieczne lub pożądane przez Amway
 • Przedsiębiorcami Amway, w celu umożliwienia komunikacji w sprawie produktów, usług oraz zamówień dotyczących Biznesu Amway
 • dostawcami rozwiązań infrastruktury lub platformy albo oprogramowania będących usługami, usług rozwoju oprogramowania, usług konserwacji systemu informatycznego, usług zarządzania rejestrami lub usług marketingowych świadczonych na terenie lub poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”)
 • organami państwowymi lub innymi osobami trzecimi, jeżeli jest to wymagane prawem lub w rozsądnym zakresie wymagane w celu ochrony praw, interesów prawnych, mienia lub bezpieczeństwa innych osób lub nas samych

 

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe gromadzone na Państwa temat przekazujemy podmiotom wchodzącym w skład Grupy Amway, w tym do firmy-matki Alticor Inc. Niektóre z tych podmiotów mogą być zlokalizowane w innych krajach niż kraj, w którym dane zostały oryginalnie pozyskane. Prawo obowiązujące w tych krajach może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj, w którym dane zostały oryginalnie udostępnione. W momencie przekazywania Państwa danych do innych krajów, będziemy chronić te dane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku danych osobowych pochodzących z EOG przekazywanych do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, wprowadziliśmy Klauzule ochrony danych według standardu UE w celu ochrony Państwa danych osobowych. W celu uzyskania bliższych informacji na temat Klauzul ochrony danych według standardu UE proszę odwiedzić stronę: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_pl. W celu uzyskania bliższych informacji na temat lokalizacji podmiotów z grupy Amway, proszę odwiedzić stronę www.amwayglobal.com. Ponadto, niektórzy z usługodawców będący osobami trzecimi przetwarzający dane osobowe w imieniu naszym lub podmiotów z Grupy Amway, zlokalizowani są w krajach leżących poza EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. W takich przypadkach Amway wprowadził środki zapewniające, że Państwa dane osobowe są odpowiednio chronione, w tym także przez zawarcie przez podmioty trzecie Klauzul ochrony danych według standardu UE lub przez zapewnienie, że podmioty te posiadają certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanych środków bezpieczeństwa chroniących Państwa dane osobowe przy przekazywaniu ich poza EOG (w tym także, jak uzyskać kopię lub zapoznać się z tymi środkami), proszę kontaktować się z nami korzystając z danych podanych poniżej.

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe, które przetwarzamy, przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieupoważnionym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, dostępem, ujawnieniem lub użyciem.

Jak długo zachowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone (patrz wyżej „Jak wykorzystujemy gromadzone dane osobowe?”), z wyjąt-kiem sytuacji, gdy prawo wymaga inaczej. Proszę kontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie zachowania danych.

Linki do innych witryn

Witryna może zawierać linki do witryn prowadzonych przez osoby trzecie, których praktyki w zakresie informacji i prywatności mogą być odmienne od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie informacji lub prywatności stosowane przez osoby trzecie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności zawartymi na wszystkich witrynach osób trzecich przez skorzystaniem z tych stron lub podaniem na nich lub za ich pośrednictwem jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji.

Aktualizacje Polityki prywatności dotyczącej Witryny

Amway zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności dotyczącej Witryny w dowolnym momencie. Jeżeli zmienimy Politykę prywatności dotyczącą Witryny, zaktualizujemy datę jej wejścia w życie, a wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania takiej informacji. Zachęcamy do regularnego zaglądania do Polityki prywatności dotyczącej Witryny.

Państwa prawa

Państwa prawa wynikające z obowiązujących przepisów mogą obejmować dostęp do Państwa danych osobowych, jakie przetwarzamy, prawo do korekty lub wymazania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych, do jakiego doszło w oparciu o udzieloną zgodę przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z wymienionych praw, należy złożyć wniosek na piśmie korzystając z danych kontaktowych przedstawionych poniżej. Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki rozpatrzymy Państwa wniosek, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych w oparciu o interesy prawne Amway. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, w tym także do celów profilowania w zakresie, w jakim ma to związek z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Jak można się z nami kontaktować?

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Informacji o polityce prywatności dotyczącej witryny / plików cookie lub jeżeli chcieliby Państwo zaktualizować swoje dane albo skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z lokalnym podmiotem powiązanym, korzystając z formularza kontaktowego lub listownie:

Amway Polska Sp. z o.o.

ul. Pawia 21

31-154 Kraków

Mogą Państwo kontaktować się także z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową (privacy@amway.com) lub listownie (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Niemcy).