Data wejścia w życie: 01.10.2012 r.

Ogłoszenie o prywatności w witrynie Amway

 

Niniejsze Ogłoszenie o prywatności w witrynie Amway opisuje sposób w jaki firma Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (zwana dalej „Amway”) wykorzystuje dane osobowe zebrane lub otrzymane od odwiedzających („Odwiedzający”) niniejszą witrynę („Witryna”). Opisuje w jaki sposób możemy gromadzić lub otrzymywać dane osobowe, typ danych osobowych, które możemy gromadzić, w jaki sposób wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy te dane, jak długo je przechowujemy, prawa użytkownika oraz jak się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności.

Aby uzyskać dalsze informacje na temat sposobu, w jaki możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób innych niż Odwiedzający Witrynę, jeżeli jesteś Przedsiębiorcą Amway („PA”) lub Stałym Klientem/Stałym Klientem Plus („SK/SKP”), przeczytaj naszą Politykę prywatności dla Przedsiębiorców Amway/Stałych Klientów, która zawiera informacje na temat sposobów, w jakie możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika zalogowanego do Witryny jako PA lub Stały Klient/Stały Klient Plus.

Kliknij następujące linki, aby przejść bezpośrednio do danego rozdziału:

W jaki sposób możemy gromadzić lub otrzymać dane osobowe od użytkownika 
Rodzaje danych osobowych, które wolno nam pozyskiwać
W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane osobowe
W jaki sposób możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom
Przekazywanie danych osobowych za granicę
W jaki sposób chronimy dane osobowe
Linki do innych witryn
Uaktualnienie niniejszego ogłoszenia o prywatności w witrynie Amway 
Przysługujące Państwu prawa
Kontakt z Amway

Sposób pozyskiwania lub otrzymywania danych osobowych od użytkownika

Amway może gromadzić lub otrzymywać dane osobowe użytkownika podczas korzystania z Witryny na różne sposoby.

Można także przekazać nam swoje dane osobowe oraz inne informacje za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji dostępnych na podstronie „Kontakt” Witryny, na przykład poprzez adres e-mail Amway, numery telefonu lub formularze online.

Możemy wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie, które umożliwiają zbieranie pewnych informacji o wykorzystaniu Witryny, gdy użytkownik odwiedza, przegląda i korzysta z Witryny.  Plik cookie to plik danych umieszczany w komputerze lub urządzeniu mobilnym, które jest wykorzystywane do odwiedzania stron internetowych. Nie umożliwiamy stronom trzecim umieszczania plików cookie na urządzeniu użytkownika. Poniższa tabela zawiera przegląd elementów cookie, których możemy używać oraz informacje dlaczego z nich korzystamy.

  • Poniższy element cookie jest niezbędny dla działania naszej witryny:

Nazwa cookie

Cel

 

Cart-content

Ten element cookie przechowuje informacje na temat zawartości wózka dla odwiedzających

 

 

  • Poniższe elementy cookie nie są niezbędne dla funkcjonowania witryny i ogólnie służą do świadczenia, utrzymywania i doskonalenia naszych usług. Żadnych z tych elementów cookie nie ustawiamy bez zgody użytkownika.

Nazwa cookie

 

Cel

Language

 

Ten element cookie zapamiętuje domyślny język użytkownika

POLL_LV_ID_*

Ten element cookie oznacza, że użytkownik już wypełnił ankietę.

 

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Ten element cookie oznacza, że użytkownik już wypełnił ankietę.

 

amway_language_code

 

Ten element cookie zapamiętuje preferencję kraju użytkownika

preview_permission_profile*

Ten element cookie zapisuje ustawienia domyślne profilu użytkownika

 

Preview_permisssion_attributes*

Ten element cookie zapisuje ustawienia domyślne atrybutów użytkownika

 

footer_preview_*

Ten element cookie zapisuje ustawienia domyślne profilu oraz atrybutów użytkownika

 

JSESSION

Ten element cookie zapewnia śledzenie techniczne sesji

 

CTSESSION

Ten element cookie zapewnia śledzenie techniczne sesji

 

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Te pliki cookie służą do zbierania informacji na temat odwiedzających nasze witryny. Wszystkie dane zgromadzone za pośrednictwem tych elementów cookie są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje te obejmują liczbę odwiedzających stronę, skąd odwiedzający do niej dotarli oraz które podstrony zostały odsłonięte.

 

Pliki cookie można wyłączyć korzystając z ustawień przeglądarki (np. za pomocą funkcji „Preferencje” lub „Opcje internetowe” przeglądarki). Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje Witryny mogą nie działać prawidłowo, jeżeli korzystanie z plików cookie zostanie zablokowane.  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania i usuwania plików cookie, odwiedź stronę http://www.allaboutcookies.org./.

Rodzaje danych osobowych, które wolno nam pozyskiwać

Za pomocą plików cookie wymienionych na powyższej liście w rozdziale „Sposób pozyskiwanialub otrzymywania danych osobowych od użytkownika” możemy gromadzić dane na temat wykorzystania naszej witryny, adresu IP, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego.  Ponadto, w celu przetwarzania zakupów dokonanych przez użytkownika online możemy gromadzić informacje na temat płatności oraz informacje związane z preferencjami dotyczącymi produktów oraz zachowań konsumenckich.

Ponadto, za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych na podstronie „Kontakt” możemy gromadzić dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, adres, numer telefonu oraz numer faksu. Użytkownik może także dobrowolnie podać inne dane związane z przesyłanymi przez niego zapytaniami lub komentarzami. Zachęcamy jednak do podawania tylko tych danych osobowych, które są niezbędne, abyśmy mogli udzielić odpowiedniej odpowiedzi na zapytania lub komentarze. 

 

W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane osobowe

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu (i) udzielenia odpowiedzi na komentarze lub zapytania; (ii), przetworzenia zakupów online, (iii) skontaktowania użytkownika z naszymi Przedsiębiorcami Amway, (iv) udoskonalenia Witryny, w tym poprawy obsługi użytkowników oraz (v) diagnozowania problemów z naszymi serwerami. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się na udostępnienie swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić powyższych usług.

W jaki sposób możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom

Firma Amway nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie wymienia się danymi osobowymi użytkownika. Firma Amway może udostępnić dane osobowe użytkownika tylko:

  • Organom należącym do grupy Amway, dla których ujawnienie przez firmę Amway danych osobowych użytkownika jest konieczne lub pożądane.
  • Przedsiębiorcom Amway, aby umożliwić komunikację w zakresie doradztwa dotyczącego produktów zamawianych w Amway oraz Możliwości Biznesowych Amway oraz
  • Organom rządowym lub innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem lub niezbędne w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa innych osób oraz nas samych. 

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Możemy przesyłać dane osobowe zgromadzone na temat użytkownika do innych oddziałów Amway lub innych organów spółki-matki firmy Amway, Alticor Inc. Niektóre z nich mogą mieć siedziby w krajach innych niż kraj, w którym dane zostały zebrane.  Prawo obowiązujące w tych krajach może nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych, co kraj, w którym dane zostały podane.  Przesyłając dane osobowe użytkownika do oddziałów Amway w innych krajach będziemy chronić te dane zgodnie z opisem w Polityce Prywatności oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przykładowo spółka-matka firmy Amway, Alticor, Inc. posiada certyfikat w ramach programu „Safe Harbor” opracowanego przez Departament Handlu USA, Komisję Europejską oraz Szwajcarię w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przesyłania oraz innych form przetwarzania danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Ten program został uznany przez Komisję Europejską decyzją 2000/520/WE za gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.  Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Polityki Prywatności Amway w ramach Programu Safe Harbor pod adresem www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx . Aby uzyskać więcej informacji na temat międzynarodowego transferu danych w naszej firmie, przejdź do http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1aby zobaczyć przegląd krajów, do których przesyłane są dane osobowe. 

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona danych osobowych podawanych przez użytkowników, aby zapobiec przypadkowemu, nieuprawnionemu lub nieupoważnionemu zniszczeniu, utracie, zmianie, dostępowi, ujawnieniu lub wykorzystaniu danych osobowych. 

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak konieczne jest wypełnienie celów, dla których te dane gromadzimy (patrz rozdział „W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane osobowe” powyżej), o ile prawo nie wymaga inaczej.

Linki do innych witryn

Witryna może zawierać odnośniki do stron utrzymywanych przez osoby trzecie, których praktyki dotyczące gromadzenia informacji i prywatności mogą różnić się od naszych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące gromadzenia informacji oraz prywatności stosowane przez takie osoby trzecie. Zachęcamy do przeczytania oświadczenia o prywatności wszystkich witryn stron trzecich przed skorzystaniem z nich lub przekazaniem danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na lub za pośrednictwem takich witryn.

Uaktualnienia niniejszego ogłoszenia o prywatności w witrynie Amway

Firma Amway zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia o prywatności w witrynie w dowolnym momencie. W przypadku zmiany niniejszego Ogłoszenia o prywatności w witrynie nastąpi aktualizacja daty wejścia w życie, a zmiany wejdą w życie w momencie publikacji. Zachęcamy do regularnego sprawdzania Ogłoszenia o prywatności w witrynie. 

Przysługujące Państwu prawa

Prawa użytkownika w ramach odpowiednich przepisów mogą obejmować prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika, prawo do korygowania, usuwania lub blokowania tych danych oraz prawo do sprzeciwu wobec pewnych działań związanych z przetwarzaniem danych. Aby skorzystać z tych praw, należy złożyć pisemną prośbę na podane poniżej dane kontaktowe.

Kontakt z Amway

W przypadku uwag lub pytań odnośnie niniejszego Ogłoszenia o prywatności w witrynie, a także w przypadku potrzeby aktualizacji Państwa danych posiadanych przez Amway lub w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy na adres: amway_pl@amway.com. Mogą Państwo skontaktować się z nami także za pośrednictwem poczty, kierując korespondencję na adres: Amway Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 366a, 02-819 Warszawa.