Gwarancje Amway

Gwarantujemy jakość naszych produktów.

Gwarantujemy jakość naszych produktów.

Gwarancja satysfakcji klienta Amway

Wszystkie produkty Amway objęte są gwarancją jakości oraz gwarancją satysfakcji klienta. O ile nie zostało to inaczej określone, wszystkie nieoznaczone produkty opisane w broszurze, których dystrybucją zajmuje się Amway, objęte są bezterminowo Gwarancją satysfakcji klienta firmy Amway (oprócz wyjątków podanych poniżej).

W ramach Gwarancji Satysfakcji Amway klient może zwrócić produkt w całości lub części, jeżeli nie spełnia on jego oczekiwań.

Gwarancja satysfakcji klienta Amway nie ma zastosowania, jeżeli:

  • produkty były używane dla celów innych niż ich zamierzone zastosowanie w środowisku domowym;

  • produkty zostały celowo uszkodzone lub użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem;

  • produkty rozprowadzane przez Amway posiadają inny określony termin zwrotu; dotyczy to także produktów oznaczonych w Katalogu produktów Amway symbolem ✪ i/lub;

  • produkty objęte są specjalnymi pisemnymi rękojmiami.


90-dniowa Gwarancja satysfakcji klienta Amway

Produkty rozprowadzane przez Amway, oznaczone symbolem ✪ podlegają 90-dniowej Gwarancji satysfakcji, liczonej od daty zakupu.

90- dniowa Gwarancja satysfakcji klienta Amway nie obejmuje:

  • produktów, które były używane dla celów innych niż ich zamierzone zastosowanie w środowisku domowym i/lub;

  • produktów, które zostały celowo uszkodzone lub użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Po zgłoszeniu reklamacji, okres obowiązywania gwarancji nie będzie przedłużony ani liczony od początku.


Gwarancja zwrotu pieniędzy

Model biznesowy Amway związany jest z niskim stopniem ryzyka. Koszty rozpoczęcia współpracy z Amway są bardzo niskie – jeżeli w ciągu 180 dni zdecydujesz, że ten rodzaj działalności nie jest dla Ciebie, możesz zwrócić Zestaw Rejestracyjny i otrzymać zwrot poniesionych kosztów.