Nasza wizja

„Wizja Amway jest prosta — pracujemy każdego dnia, aby pomóc ludziom podnieść poziom ich życia. Naszą wizję realizujemy, oferując ludziom z całego świata możliwości biznesowe, które pomagają im odnieść sukces będący rezultatem efektywnej pracy. Swoboda działalności gospodarczej nie jest wyłącznie amerykańskim fenomenem. Duch przedsiębiorczości mieszka w ludziach z całego świata.”

Doug DeVos, Prezes Amway

„Wizja Amway jest prosta — pracujemy każdego dnia, aby pomóc ludziom podnieść poziom ich życia. Naszą wizję realizujemy, oferując ludziom z całego świata możliwości biznesowe, które pomagają im odnieść sukces będący rezultatem efektywnej pracy. Swoboda działalności gospodarczej nie jest wyłącznie amerykańskim fenomenem. Duch przedsiębiorczości mieszka w ludziach z całego świata.”

Doug DeVos, Prezes Amway

Nasze wartości 

Nasza wiara w ludzi i oddanie idei przedsiębiorczości doprowadziły nas do stworzenia sześciu podstawowych wartości, które jednoczą nas wszystkich — pracowników, Przedsiębiorców Amway oraz całą społeczność Amway.

Zasady Założycieli

Założyciele Amway – Rich DeVos i Jay Van Andel – zawsze pragnęli prowadzić własną firmę. Amway założyli, aby pomagać innym w realizacji tego samego celu. Wierzyli, że decyzja o podjęciu działalności biznesowej stanowi początek procesu budowania lepszego życia. Amway zbudowali zgodnie z czterema zasadami, które związane są z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Zasady te kierują naszymi działaniami po dziś dzień.

WOLNOŚĆ

Amway przyciąga ludzi, którzy pragną niezależnie podejmować decyzje, wyznaczać własne cele i osiągać sukcesy na własnych warunkach. Pomagamy ludziom odnaleźć bezpieczeństwo finansowe i ścieżkę kariery, tak aby mogli zacząć prowadzić życie, jakiego pragną.

NADZIEJA

Amway oferuje możliwości dla osób wywodzących się z różnych środowisk. Łączy ich nadzieja związana z budowaniem lepszego życia. Wierzymy, że ludzie mogą zrealizować ten cel przy naszym wsparciu i oferowanych możliwościach.

RODZINA

Ludzie związani z Amway są częścią światowej społeczności, której członkowie nawzajem się motywują i udzielają sobie wsparcia. Oferowane przez nas możliwości pomagają Przedsiębiorcom Amway zbudować lepsze życie dla siebie i swoich rodzin.

NAGRODA

Amway wynagradza i docenia efektywną pracę oraz osiągnięcia osób ze swojej społeczności. Rozumiemy, że prawdziwy sukces można osiągnąć jedynie poprzez efektywną pracę i pomoc innym ludziom.