Procedura dokonywania zwrotu produktów

Jak kupiłeś produkty, które chcesz zwrócić?

Przedsiębiorcy Amway i Klienci Zarejestrowani, którzy kupili produkty bezpośrednio w Amway: postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Jeśli kupiłeś produkty od innego Przedsiębiorcy Amway, skontaktuj się bezpośrednio z tą osobą, a ona dokona zwrotu za Ciebie. Jeśli kupiłeś produkty jako Klient, otrzymałeś instrukcje zwrotu w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Procedura dla Przedsiębiorców Amway i Klientów Zarejestrowanych

Aby wypełnić wniosek o zwrot, zaloguj się do swojego konta i przejdź na stronę „Moje Zamówienia”, a następnie wybierz zamówienie i rozpocznij proces zwrotu, naciskając przycisk „Zwrot”. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pomyślnie zrealizować procedurę. Potwierdzenie zwrotu wraz z instrukcjami jak nadać przesyłkę do Amway otrzymasz e-mailem.

1 Zaloguj się.

2 Przejdź na stronę „Moje Zamówienia”.

3 Wybierz zamówienie, które chcesz zwrócić.

4 Naciśnij przycisk „Zwrot”.

5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pomyślnie zrealizować procedurę.

6 Odbierz wiadomość e-mail z dalszymi instrukcjami.

Pamiętaj, aby zawsze umieścić na przesyłce numer zwrotu. Zamów usługę odbioru paczki (zgodnie z opisem podanym w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zwrotu) i zachowaj numer nadania do śledzenia przesyłki. Po odebraniu przesyłki Amway sprawdza produkty i dokumenty pod kątem kompletności i prawidłowości zgodnie z zasadami dokonywania zwrotu (podanymi poniżej). W stosownych przypadkach następuje zwrot pieniędzy lub wymiana produktów.

Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie produktów kupionych przez Przedsiębiorców Amway lub Klientów bezpośrednio w Amway. Klienci, którzy kupili produkty od Przedsiębiorcy Amway, muszą skontaktować się z nim w celu uzyskania informacji na temat procedury zwrotu.

Ogólne zasady dokonywania zwrotu produktów

Stan produktu:
Do zwrotu kwalifikowane są tylko te produkty, które:
  • wykazują wady,
  • zostały dostarczone w stanie uszkodzonym, czego nie można było niezwłocznie ustalić w chwili dostawy,
  • zostały zwrócone przez Przedsiębiorców Amway lub klientów na podstawie gwarancji satysfakcji obowiązującej w danym przypadku.

Produkty uszkodzone lub nienadające się do dalszej sprzedaży z powodu niewłaściwego przechowywania i/lub użytkowania nie zostaną zakwalifikowane do zwrotu i zostaną odesłane.

Koszty wysyłki: w przypadku korzystania z usługi odbioru paczki zwrot jest bezpłatny. Wnioski o zwrot: zostaną automatycznie usunięte, jeśli produkty nie zostaną odesłane do Amway w ciągu 3 miesięcy.
Rozliczenie należności: kwota zwrotu zostanie przekazana zgodnie z wybraną metodą zwrotu pieniędzy. Zwroty promocji/zestawów: zestawy i promocje można zwrócić tylko, jeśli są kompletne.