Samouczki wideo

Obejrzyj teraz

Odkryj Amway Online

Uzyskaj informacje o stronie internetowej

Pytania?

Znajdź odpowiedzi

Pokaż więcej Pokaż mniej

Odkryj Amway Online

Dowiedz się, jak strona internetowa Amway może Ci pomóc w bardziej efektywnym zarządzaniu Twoim biznesem.

Zarejestruj się teraz

.

Rejestracja jako Stały Klient Plus

Wszystko o rejestracji jako Stały Klient Plus

Wsparcie Klienta podczas rejestracji

Zapoznaj się z prostym procesem rejestracji jako Klient i pomagaj potencjalnym Klientom w logowaniu.

Pokaż więcej Pokaż mniej

.

.

Rejestracja / logowanie

Jak użytkownicy, którzy zarejestrowali się przed 6 września 2021 roku, mogą zalogować się do nowej strony internetowej?

Aby zalogować się do nowej strony internetowej, wystarczy wprowadzić istniejącą (starą) nazwę użytkownika i hasło.

Czy muszę zachować stary identyfikator logowania / nazwę użytkownika?
UŻYTKOWNICY, KTÓRZY ZAREJESTROWALI SIĘ PRZED 6 WRZEŚNIA 2021 ROKU


TAK. Jeśli zarejestrowałeś się w Amway przed 6 września 2021 roku, będziesz potrzebować tych danych do zalogowania się na nowej stronie internetowej.
Ponadto aktualizujemy obecnie nasze strony internetowe i aplikacje biznesowe w celu wdrożenia nowej technologii na całym świecie. Jeśli posiadasz biznes międzynarodowy, konieczne będzie używanie poprzednich danych logowania do strony internetowej Amway w krajach i aplikacjach, które nie zostały jeszcze objęte aktualizacją. Po pełnym wdrożeniu Amway ID, nowy identyfikator cyfrowy zapewni Ci dostęp do wszystkich aplikacji Amway na świecie.

Jak potencjalni partnerzy biznesowi mogą zalogować się do nowej strony internetowej?

Muszą najpierw zarejestrować się jako Stały Klient Plus lub Klient, a następnie zalogować się przy użyciu nowych danych logowania Amway ID (adres e-mail i hasło).

Co zrobić, jeśli nie pamiętam identyfikatora Amway ID (nazwy użytkownika)?

Jeśli znasz swój kontaktowy adres e-mail:
1. Kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam identyfikatora Amway ID.
3. Wprowadź numer PA i kliknij Kontynuuj.
4. Wprowadź kontaktowy adres e-mail i kliknij Kontynuuj.
5. Sprawdź pocztę e-mail i odszukaj wiadomość od firmy Amway z przypomnieniem identyfikatora Amway ID. 
6. Kliknij Zaloguj do mojego konta i zaloguj się za pomocą odzyskanego identyfikatora Amway ID.

Jeśli nie znasz swojego kontaktowego adresu e-mail, ale znasz kod PIN – tylko Przedsiębiorcy Amway i Stali Klienci Plus:
1. Kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam identyfikatora Amway ID.
3. Wprowadź numer konta PA i kliknij Kontynuuj.
4. Kliknij Nie pamiętam mojego kontaktowego adresu e-mail.
5. Wprowadź kod PIN i kliknij Kontynuuj.
6. Zostanie wyświetlony identyfikator Amway ID. Kliknij ZALOGUJ SIĘ i zaloguj się za pomocą odzyskanego identyfikatora Amway ID.
Masz 5 prób na wprowadzenie prawidłowego kodu PIN. Po piątej nieudanej próbie zostaniesz poproszony o kontakt telefoniczny z Amway. 

Co zrobić, jeśli jestem Stałym Klientem Plus lub Przedsiębiorcą Amway i nie pamiętam hasła?

Hasło możesz łatwo zmienić na stronie internetowej. Procedura nieznacznie różni się w zależności od tego, kiedy zarejestrowałeś się w Amway: 
Jeśli zarejestrowałeś się przed 6 września 2021 roku i do zmiany hasła wykorzystujesz kod PIN:
1. Przejdź na stronę internetową Amway i kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
3. Wprowadź identyfikator Amway ID / nazwę użytkownika i kliknij KONTYNUUJ. (Jeśli zarejestrowałeś się przed 6 września 2021 roku, Twoim identyfikatorem Amway ID / nazwą użytkownika jest nadal Twoja stara nazwa używana do logowania).
4. Wybierz opcję kodu PIN do konta, wprowadź swój kod PIN i kliknij Kontynuuj.
5. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, a następnie kliknij PRZEŚLIJ.
UWAGA: Jeśli nie masz adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem, dostępna będzie TYLKO opcja wprowadzenia kodu PIN.
Jeśli zarejestrowałeś się przed 6 września 2021 roku i do zmiany hasła wykorzystujesz adres e-mail:
1. Przejdź na stronę internetową Amway i kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i kliknij KONTYNUUJ. (Jeśli zarejestrowałeś się przed 6 września 2021 roku, Twoim identyfikatorem Amway ID / nazwą użytkownika jest nadal Twoja stara nazwa używana do logowania).
4. Wybierz opcję „Wyślij wiadomość e-mail na adres:” i kliknij Kontynuuj.
Zostanie wyświetlone okno weryfikacji z 6 pustymi polami. NIE ZAMYKAJ TEGO OKNA! Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Amway zostanie wysłana wiadomość z 6-cyfrowym kodem.
5. Sprawdź pocztę e-mail i odszukaj wiadomość od firmy Amway. SKOPIUJ 6-CYFROWY KOD.
6. Wprowadź 6-cyfrowy kod w oknie weryfikacji i kliknij „ZWERYFIKUJ”.
7. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, a następnie kliknij ZRESETUJ HASŁO.
Jeśli zarejestrowałeś się po 6 września 2021 roku i do zmiany hasła wykorzystujesz identyfikator Amway ID:
1. Przejdź na stronę internetową Amway i kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
3. Wprowadź identyfikator Amway ID (adres e-mail) i kliknij PRZEŚLIJ.
Zostanie wyświetlone okno weryfikacji z 6 pustymi polami. NIE ZAMYKAJ TEGO OKNA! Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z 6-cyfrowym kodem.
4. Sprawdź pocztę e-mail i odszukaj wiadomość od firmy Amway. SKOPIUJ 6-CYFROWY KOD.
5. Wprowadź 6-cyfrowy kod w oknie weryfikacji i kliknij „ZWERYFIKUJ”.
6. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, a następnie kliknij ZRESETUJ HASŁO.
Po wprowadzeniu i potwierdzeniu nowego hasła pojawi się komunikat informujący, że zmiana została potwierdzona. Możesz teraz zalogować się przy użyciu identyfikatora Amway ID / nazwy użytkownika i nowego hasła.  

Co zrobić, jeśli jestem Klientem i nie pamiętam hasła?

Hasło możesz łatwo zmienić na stronie internetowej. Procedura nieznacznie różni się w zależności od tego, kiedy zarejestrowałeś się w Amway: 
Klienci, którzy zarejestrowali się przed 6 września 2021 roku i do zmiany hasła wykorzystują adres e-mail:
1. Przejdź na stronę internetową Amway i kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i kliknij KONTYNUUJ. (Ponieważ zarejestrowałeś się przed 6 września 2021 roku, Twoim identyfikatorem Amway ID / nazwą użytkownika jest nadal Twoja stara nazwa używana do logowania).
4. Wybierz opcję „Wyślij wiadomość e-mail na adres:” i kliknij Kontynuuj.
Zostanie wyświetlone okno weryfikacji z 6 pustymi polami. NIE ZAMYKAJ TEGO OKNA! 
Na adres e-mail powiązany z Twoim kontem Amway zostanie wysłana wiadomość z 6-cyfrowym kodem.
5. Sprawdź pocztę e-mail i odszukaj wiadomość od firmy Amway. Skopiuj 6-cyfrowy kod.
6. Wprowadź 6-cyfrowy kod w oknie weryfikacji i kliknij „ZWERYFIKUJ”.
7. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, a następnie kliknij ZRESETUJ HASŁO.
Klienci, którzy zarejestrowali się po 6 września 2021 roku i do zmiany hasła wykorzystują identyfikator Amway ID:
1. Przejdź na stronę internetową Amway i kliknij Zaloguj się.
2. Kliknij Nie pamiętam hasła.
3. Wprowadź identyfikator Amway ID (adres e-mail) i kliknij PRZEŚLIJ.
Zostanie wyświetlone okno weryfikacji z 6 pustymi polami. NIE ZAMYKAJ TEGO OKNA! 
Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z 6-cyfrowym kodem.
4. Sprawdź pocztę e-mail i odszukaj wiadomość od firmy Amway. Skopiuj 6-cyfrowy kod.
5. Wprowadź 6-cyfrowy kod w oknie weryfikacji i kliknij „ZWERYFIKUJ”.
6. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je, a następnie kliknij ZRESETUJ HASŁO.

Po wprowadzeniu i potwierdzeniu nowego hasła pojawi się komunikat informujący, że zmiana została potwierdzona. Możesz teraz zalogować się przy użyciu identyfikatora Amway ID / nazwy użytkownika i nowego hasła.

Czym jest nowy globalny identyfikator Amway i Amway ID?

Wkrótce każdy użytkownik będzie mógł korzystać z jednej nazwy użytkownika i hasła we WSZYSTKICH aplikacjach cyfrowych Amway na całym świecie. Podczas logowania na nowej stronie internetowej pole nazwy użytkownika jest teraz opisane jako „Amway ID”. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się przed 6 września 2021 roku, wprowadzają starą nazwę użytkownika, a użytkownicy, którzy zarejestrowali się na nowej stronie internetowej, wpisują swój adres e-mail. Po okresie przejściowym zaplanowanym na Etap III wszyscy użytkownicy będą używać unikalnego adresu e-mail w charakterze identyfikatora Amway ID oraz hasła utworzonego według bardziej rygorystycznych reguł. 

Dlaczego użytkownicy strony internetowej, którzy zarejestrowali się przed 6 września 2021 roku, nie korzystają z nowych danych logowania Amway ID i globalnego identyfikatora?

Aby umożliwić istniejącym użytkownikom zapoznanie się z nową stroną internetową i ograniczyć potencjalne zakłócenia w ich działalności, przejście na nowe dane logowania Amway ID i globalny identyfikator nastąpi w Etapie III. Istniejący użytkownicy logują się na nowej stronie internetowej za pomocą tych samych danych logowania co dotychczas.

W jaki sposób mogę się zarejestrować jako Stały Klient Plus (SKP)?

1. Na stronie głównej witryny Amway kliknij Zarejestruj się. 
2. Wybierz opcję Zarejestruj się jako Stały Klient Plus. 
3. Wprowadź swoje dane w formularzu online. 
4. Utwórz hasło.
5. Zweryfikuj adres e-mail za pomocą 6-cyfrowego kodu otrzymanego w wiadomości e-mail.
6. Podpisz umowę online za pomocą e-podpisu. 
Jeśli nie ukończysz rejestracji w ciągu 30 dni, Twój wniosek zostanie automatycznie usunięty. 
Uwaga: Jeśli Klient Zarejestrowany chce zostać Stałym Klientem Plus, może zmienić status swojego konta online – nie musi ponownie rejestrować się jako Stały Klient Plus.

Jak mogę zmienić status ze Stałego Klienta Plus na Przedsiębiorcę Amway?

W celu zmiany statusu ze Stałego Klienta Plus na Przedsiębiorcę Amway należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Należy przesłać do firmy Amway wypełniony formularz zmiany statusu wraz z wymaganymi dokumentami (ich lista zależy od kraju). Formularz zmiany statusu można znaleźć na stronie internetowej w Bibliotece w sekcji Informacje biznesowe.
Zespół Amway ds. Wprowadzania Zamówień i Danych sprawdzi, czy przesłano wszystkie odpowiednie dokumenty i zmieni w systemie Amway status biznesu ze Stałego Klienta Plus na Przedsiębiorcę Amway. Jeśli Stały Klient Plus nie dostarczył wszystkich potrzebnych informacji lub dokumentów, zostanie poproszony o ich uzupełnienie.
Nowy Przedsiębiorca Amway może sprawdzić swój nowy status na mapie LOS na panelu informacyjnym Core Plus.

W jaki sposób mogę się zarejestrować jako Klient?

Można to zrobić na dwa sposoby:
Na stronie głównej. 
1. Kliknij przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu. 
2. Wybierz opcję Zarejestruj się jako Klient. 
3. Wprowadź swoje dane w formularzu online, a następnie postępuj zgodnie z procedurą, aby utworzyć konto.
Podczas finalizacji transakcji. 
1. Dodaj wybrane produkty do koszyka i przejdź do kasy. 
2. Podczas finalizacji zakupu pojawi się monit z zapytaniem, czy chcesz zarejestrować się jako Klient. Wybierz tę opcję, aby utworzyć konto. 

W jaki sposób mogę zmienić status z Klienta Zarejestrowanego na Stałego Klienta Plus lub Przedsiębiorcę Amway?

Klient musi najpierw zmienić status konta na konto Stałego Klienta Plus w ramach procedury online: 
1. Zaloguj się, przejdź do sekcji Moje konto i przewiń stronę w dół. 
2. Znajdź sekcję „Rozpocznij współpracę z Amway” po lewej stronie, kliknij opcję Zarejestruj się teraz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jak mogę zarejestrować dodatkowe biznesy?

Jeśli masz identyfikator Amway ID: 
1. Na stronie głównej witryny Amway kliknij Zarejestruj się. 
2. Wybierz opcję Zarejestruj się jako Stały Klient Plus. 
3. Podczas wprowadzania danych w formularzu online zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że Twój adres e-mail pasuje do identyfikatora Amway ID, który już istnieje w systemie. 
4. Zaznacz opcję Zakładam dodatkową działalność biznesową i podaj numer PA pierwszego biznesu oraz jeden z rynków, na których już masz zarejestrowany biznes Amway. 
5. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem weryfikacyjnym. 
6. Sprawdź pocztę e-mail i kliknij link w wiadomości od firmy Amway. Zostaniesz przekierowany z powrotem do formularza rejestracyjnego. 
7. Dokończ rejestrację. Osoba rekomendująca międzynarodowo zostanie wybrana automatycznie. 
Jeśli nie masz jeszcze identyfikatora Amway ID: 
1. Na stronie głównej witryny Amway kliknij Zarejestruj się. 
2. Wybierz opcję Zarejestruj się jako Stały Klient Plus. 
3. Zacznij wprowadzać swoje dane w formularzu online. 
4. Zaznacz opcję Zakładam dodatkową działalność biznesową i podaj numer PA pierwszego biznesu oraz kraj, w którym po raz pierwszy zarejestrowałeś działalność. 
5. Dokończ rejestrację. Osoba rekomendująca międzynarodowo (dodatkowy biznes) zostanie wybrana automatycznie. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem weryfikacyjnym. 
6. Sprawdź pocztę e-mail i kliknij link w wiadomości od firmy Amway. Zostanie wyświetlona strona identyfikatora Amway ID. 
7. Utwórz identyfikator Amway ID, ustawiając nowe hasło.

Jak mogę zarejestrować się jako Przedsiębiorca Amway (PA)?

1. Na stronie głównej witryny Amway kliknij Rejestracja.
2. Wybierz opcję Zarejestruj się jako Przedsiębiorca Amway.
3. Wprowadź swoje dane w formularzu online.
4. Utwórz hasło i zweryfikuj swój adres e-mail.
5. Gratulacje – Twoje konto Amway zostało utworzone!
6. Masz teraz 30 dni na dokończenie rejestracji.
7. Wypełnij swoje dane osobiste, prześlij dokumenty i ureguluj opłatę rejestracyjną.
8. Nie musisz podpisywać elektronicznie dokumentów umownych podczas rejestracji. Wystarczy, że zaakceptujesz warunki umowy z Amway, zaznaczając pole wyboru.
9. Jeśli nie ukończysz procesu rejestracji w ciągu 30 dni, Twój wniosek zostanie automatycznie usunięty.
10. Uwaga: Jeśli Klient chce zostać Przedsiębiorcą Amway, może zmienić status swojego konta online – nie musi ponownie się rejestrować.

Zamówienia

Jak mogę zamówić produkty Amway?

1. Jako Gość
Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Amway i nie chcesz zakładać konta Amway, znajdź na stronie internetowej Amway (www.amway.pl) potrzebny produkt lub produkty i dodaj je do koszyka. Złóż zamówienie jako Gość, płacąc pełną cenę detaliczną.
2. Jako Klient Zarejestrowany
Aby zapewnić sobie dostęp do specjalnych korzyści oraz ceny Klienta Zarejestrowanego (o 12% niższej od pełnej ceny detalicznej), musisz zarejestrować się jako Klient Amway (klikając na stronie głównej link Zarejestruj się lub podczas finalizacji zakupu).
3. Jako Stały Klient Plus (SKP) lub Przedsiębiorca Amway (PA)
Aby kupować produkty Amway po specjalnej cenie PA (o 20% niższej od pełnej ceny detalicznej), musisz najpierw zarejestrować się jako Stały Klient Plus. Możesz później zdecydować się na założenie własnego biznesu Amway i zmienić swój status na PA. 
Jako SKP lub PA możesz budować sieć obejmującą Klientów i PA/SKP i czerpać korzyści z ich zakupów, a także kupować produkty Amway na własny użytek osobisty i biznesowy, płacąc cenę PA.

Czy mogę planować i zachowywać moje zamówienia?

Tak, pod warunkiem, że jesteś zarejestrowany w Amway! Dzięki opracowanej przez nas funkcji Listy życzeń możesz wybierać i śledzić produkty, które być może zdecydujesz się kupić. Pomaga ona również w ustaleniu, czy któryś z wybranych produktów jest niedostępny. Listę życzeń można udostępnić w serwisach społecznościowych.

Nie jestem zarejestrowany w Amway – jak mogę zwrócić produkt i uzyskać zwrot pieniędzy?

1. Odszukaj wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, którą otrzymałeś po jego złożeniu – znajdziesz w niej formularz zwrotu.
2. Wydrukuj i ręcznie wypełnij formularz.
3. Zapakuj go razem z produktami, które chcesz zwrócić.
4. Wyślij przesyłkę na adres pocztowy podany na formularzu zwrotu. Po otrzymaniu produktów i przetworzeniu zwrotu zwrócimy pieniądze przy użyciu metody płatności, którą wybrałeś podczas składania zamówienia.

Nawigacja po witrynie

Nie mogę znaleźć potrzebnej informacji na stronie. Co powinienem zrobić?

Aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji na stronie internetowej, musisz się zalogować do konta. Jeśli nadal nie możesz znaleźć potrzebnych informacji, skorzystaj z funkcji wyszukiwania w górnej części strony głównej.

Gdzie znajdę oferty i promocje?

Aby wyświetlić oferty i promocje, musisz zalogować się do swojego konta na stronie internetowej jako Stały Klient Plus, Przedsiębiorca Amway lub Klient Zarejestrowany. Następnie kliknij przycisk NAJLEPSZE OFERTY u góry strony głównej, aby zapoznać się z najnowszymi ofertami i promocjami.

W jaki sposób można skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientem?

Z Centrum Kontaktu z Klientem można skontaktować się na dwa sposoby: 
Pocztą e-mail:  amway_pl@amway.com
Telefonicznie: +48 22 30 62 253

Opcje dostawy i „śledzenie przesyłek”

Gdzie mogę odebrać moje zamówienie?

Zamówienie może zostać wysłane na wybrany przez Ciebie adres (domowy, służbowy itp. – lecz nie do skrytki pocztowej).

Czy kraj/region dostawy może być inny niż kraj/region zakupu?
Nie. Kraj/region dostawy musi być zawsze taki sam jak kraj/region zakupu.
Jak długo trwa dostawa zamówienia?

Dostawa do domu kurierem DPD Classic  – 2–3 dni robocze.

Dostawa do punktu odbioru DPD – 2–3 dni robocze.

Dostawa do domu kurierem DPD z doręczeniem w sobotę - zamówienie złożone do czwartku do północy - 2 dni robocze, dostawa w sobotę.

Dostawa do paczkomatu InPost – 2–3 dni robocze.

P.S. Zamówienie zostanie przekazane do magazynu w celu skompletowania i przygotowania do wysyłki, gdy tylko zostanie opłacone i potwierdzone.Powyższe terminy realizacji dostaw liczone są od chwili otrzymania przez Ciebie potwierdzenia zamówienia.

Dostawa do domu kurierem DPD z doręczeniem w sobotę:

  • dla zamówień złożonych do czwartku (do północy) odbędzie się w danym tygodniu (w najbliższą sobotę),
  • dla zamówień złożonych od piątku (włącznie) odbędzie się w kolejną sobotę.

Ile zapłacę za dostawę?

Sprawdź tabelę Koszty dostawy oraz stronę Opcje płatności i dostawy.

Kiedy będę mógł śledzić moje zamówienie?

Gdy zamówienie zostanie wysłane z naszego magazynu, na stronie umożliwiającej śledzenie przesyłek zobaczysz, że firma kurierska otrzymała wiadomość elektroniczną.

Jak mogę śledzić przesyłkę?

Możesz sprawdzić numer przesyłki na stronie historii zamówień. Po kliknięciu numeru przesyłki zostaniesz przekierowany na stronę internetową firmy kurierskiej umożliwiającą śledzenie przesyłek.
 Zawiera ona informację o najbardziej aktualnym statusie przesyłki.
Gdy otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki zamówienia, znajdziesz w niej numer przesyłki oraz link do strony firmy kurierskiej umożliwiającej śledzenie przesyłek.

Czy mogę zmienić termin/adres doręczenia mojej przesyłki?

Tak, możesz to zrobić, dzwoniąc do lokalnego Centrum Kontaktu z Klientem lub pisząc na adres amway_pl@amway.com z prośbą o zmianę dostawy. Możesz:
- zmienić sugerowany termin dostawy,
- zmienić adres dostawy.

W jaki sposób jest realizowana dostawa do domu?

Jeśli wybrałeś dostawę do domu, wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłania produktów, gdy zamówienie opuści magazyn.
Wiadomość zawiera numer przesyłki oraz link do strony internetowej kuriera. Kurier wyśle Ci wiadomość tekstową lub e-mail z informacją o dostawie.

W jaki sposób jest realizowana dostawa do punktu odbioru?

Dostawę do punktu odbioru można wybrać podczas składania zamówienia. Po wybraniu adresu dostawy możesz wybrać opcję Dostawa do punktu odbioru. Po wprowadzeniu kodu pocztowego zostają wyświetlone dostępne punkty odbioru. Zamówienie będzie przechowywane w punkcie odbioru przez 5 dni kalendarzowych, po czym zostanie odesłane z powrotem do naszego magazynu.

Czy mogę śledzić moje zamówienie?

Tak. Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji pytań i odpowiedzi zatytułowanej Opcje dostawy i śledzenie przesyłek.

Czy mogę usunąć produkty z mojego zamówienia?
Tak. Jeśli nie potwierdziłeś jeszcze zamówienia, możesz dodawać do koszyka produkty oraz je usuwać.
Czy mogę anulować moje zamówienie?

Jeśli zamówienie jest zweryfikowane i potwierdzone, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta, aby dowiedzieć się, jak je anulować.

Co zrobić, jeśli w otrzymanym zamówieniu jest nieprawidłowy produkt, brakuje produktów lub jest ich za dużo?

Przesyłki są kompletowane częściowo automatycznie, a częściowo ręcznie. Niestety czasami zdarzają się pomyłki. Jeśli przy kompletacji Twojego zamówienia popełniono błąd, zadzwoń lub wyślij e-mail do lokalnego centrum kontaktu z klientem, aby uzyskać pomoc.

Co zrobić, jeśli otrzymałem uszkodzony produkt/produkty?

Niestety czasami podczas transportu produkty lub przesyłki mogą ulec uszkodzeniu. Aby umożliwić nam prawidłowe złożenie reklamacji w Twojej lokalnej firmie kurierskiej, pamiętaj o następujących kwestiach:

  • W przypadku widocznego uszkodzenia kartonu wysyłkowego zaznacz ten fakt na dokumencie / w komputerze podręcznym przy potwierdzaniu odbioru przesyłki. 
  • Jeśli produkty są w stanie nienaruszonym, uszkodzenie kartonu może być pewną niedogodnością, ale należy pamiętać, że takie jest jego przeznaczenie – ma zabezpieczać zawartość przed uszkodzeniem.
  • Warto zrobić wyraźne zdjęcie kartonu i dołączyć je do wiadomości wysyłanej do lokalnego działu obsługi klienta.
  • Jeśli produkt jest uszkodzony, zrób zdjęcie zawartości przesyłki, abyśmy mogli dokładnie zobaczyć, w jakim stanie została dostarczona. Dołącz je do wiadomości wysyłanej do lokalnego działu obsługi klienta.
  • Zgłoszenie z dokumentacją stanu przesyłki należy przesłać do lokalnego działu obsługi klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych.
Czy za zwrot produktów pobierana jest opłata?

Nie, nie ma opłaty, zwroty są bezpłatne, jeśli wysyłasz przesyłkę korzystając z usług DPD lub Inpost.

Jak mogę dokonać zwrotu?

Zwracanie zamówienia jest bardzo proste:
1. Zaloguj się do konta i przejdź do sekcji Moje biuro.
2. Przejdź do strony Historia zamówień, wybierając opcję Moje zamówienia.
3. Znajdź zamówienie, które chcesz zwrócić, i kliknij znajdujący się obok niego link Szczegóły zamówienia.
4. Kliknij Zwrot i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Gdzie mogę znaleźć mój rachunek/fakturę?

Faktury są załączone do wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki. Faktury w formie plików PDF można również pobrać na stronie Szczegóły zamówień dostępnej z poziomu sekcji Moje biuro. Pamiętaj, że sekcja Moje biuro jest dostępna po zalogowaniu.

Co się stanie, jeśli jednak zdecyduję się zatrzymać produkt?

Jeśli zdecydujesz się zatrzymać produkt, anuluj zwrot na stronie Szczegóły zwrotu. Zwroty można znaleźć na stronach Historia zamówień i Zwroty. 

Kiedy otrzymam pieniądze za zwrócone produkty?

Zwracana przesyłka dotrze do punktu odbioru po upływie około 2–3 dni roboczych od momentu przekazania firmie kurierskiej. Zwrócone przesyłki są wysyłane do magazynu Amway dwa razy w tygodniu.
W związku z tym procedura zwrotu pieniędzy zwykle trwa od 12 do 14 dni roboczych. 
Uwaga: Zwroty otrzymane i rozpatrzone przed 26. dniem miesiąca zostaną uwzględnione w rozliczeniu premii bieżącego miesiąca. 
W przypadku zwrotów otrzymanych i rozpatrzonych po tym dniu korekta zostanie wprowadzona w miesiącu następnym.