Już teraz zarejestruj się jako Klient i otrzymaj 12% upustu  na wszystkie produkty!

PROGRAM KUPONÓW
PODARUNKOWYCH ZA REGULARNE
ZAKUPY

Program przeznaczony jest dla Przedsiębiorców Amway oraz Stałych Klientów Plus.

Program przeznaczony jest dla Przedsiębiorców Amway oraz Stałych Klientów Plus.

WARUNKI DOTYCZĄCE ZDOBYWANIA KUPONÓW:

 • Liczba otrzymanych Kuponów będzie oparta na sumie WP za zakupy online oraz offline zrobione w danym miesiącu kalendarzowym w danym kraju.

 • Za każde zgromadzone 100 WP, przyznany zostanie kupon o wartości 20 zł (netto).

 • Od lutego 2021 do końca września 2021 nowo zarejestrowani Przedsiębiorcy będą nadal otrzymywać kupony.

 • Kupony są dostępne przez 12 miesięcy od daty rejestracji. Ostatni miesiąc na wykorzystanie kuponów to październik 2021 r.


Przykład:

1

zamówienie – 80 osobistej WP

2

zamówienie – 50 osobistej WP

3

zamówienie – 75 osobistej WP

4

zamówienie – 90 osobistej WP

5

zamówienie – 50 osobistej WP

Suma WP za wszystkie zamówienia w danym kraju wynosi 345. To oznacza, że naliczą się 3 kupony po 20 zł netto każdy. Kupony będzie można wykorzystać składając zamówienie online od 1 do 28 dnia kolejnego miesiąca.


WARUNKI WYKORZYSTANIA KUPONÓW:

Kupony można wykorzystać:

 • od 1 do 28 dnia miesiąca w zamówieniach online o wartości, co najmniej 50 WP.

 • Ostatnim dniem na wykorzystanie kuponów jest 28 sierpnia 2021 r. Po tym terminie program nie będzie kontynuowany.


WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

 • Kupony zostaną przyznane pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca.

 • Kupony zostaną przyznane tylko za zamówienia z potwierdzoną płatnością oraz wysłane z magazynu.

 • Suma punktów za dane zamówienie jest naliczane po uwzględnieniu wszystkich przysługujących upustów, zniżek, promocji, zmian WP/WO itd.

 • Nie ma ograniczeń ilości wykorzystanych Kuponów w jednym zamówieniu (całkowita suma wykorzystanych Kuponów i upustu Stałego Klienta Plus nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia. Dlatego też, jeśli osoba o statusie Stałego Klienta Plus korzysta z Kuponu, to w pierwszej kolejności odliczony zostanie Kupon, następnie upust, tak, aby w sumie te dwie kategorie nie przekroczyły 50% należnej płatności).

 • Kupony niewykorzystane w danym miesiącu tracą ważność. Ostatnim dniem na wykorzystanie kuponów jest 28 sierpnia 2021 r. Po tym terminie program nie będzie kontynuowany.

 • Kupony nie mogą być przekazane innym Przedsiębiorcom Amway lub Stałym Klientom Plus.

 • Kupony nie mogą zostać wymienione na gotówkę.

 • Szczegóły dotyczące Państwa Kuponów znajdują się w sekcji Moje informacje biznesowe /Moje Biuro/Moje Kupony.


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Centrum Kontaktu z Klientem.

Centrum Kontaktu z Klientem: +48 22 30 62 253 Adres e-mail: amway_pl@amway.com