Ilość:

  Ilość:

   Smaczna woda filtrowana niepozbawiona dobroczynnych minerałów pomaga wieść zdrowe życie. Posiadając System oczyszczania wody eSpring, nie musisz kupować wody w plastikowych butelkach!
    

   Działanie

   • Skutecznie eliminuje do 99,99% bakterii i wirusów chorobotwórczych obecnych w wodzie pitnej* **.
   • Skutecznie ogranicza zawartość ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 140 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia**. Obejmują one cząsteczki stałe (np. muł, piasek i osad rurowy), organiczne substancje chemiczne (np. pestycydy i polichlorowane bifenyle), nieorganiczne substancje chemiczne (np. ołów i rtęć) oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne (np. bakterie, wirusy i pierwotniaki). Woda z kranu może również zawierać zanieczyszczenia w postaci pozostałości produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych.
   • Zachowuje minerały, które mają korzystny wpływ na organizm, takie jak wapń, magnez i fluor.
   • Odfiltrowuje z wody wodociągowej cząsteczki mikroplastików o średnicy do 0,2 mikrona.
   • Skutecznie eliminuje chlor i chloraminę, poprawiając smak, zapach i przejrzystość wody***.
   • Jest dostarczany z zaworem rozdzielającym zapewniającym większą funkcjonalność i wygodę użytkowania, który można w łatwy sposób samodzielnie zainstalować przy użyciu zwykłych narzędzi.
   • Produkowany z wysokiej jakości materiałów i dostarczany z przedłużoną gwarancją zapewniającą spokój ducha.
   • Filtr węglowy skutecznie usuwa cząstki stałe o średnicy do 0,2 mikrona, czyli 300 do 500 razy mniejsze od grubości włosa ludzkiego****. (Cząsteczki te to m.in. azbest, osady, brud i osady kamienne).

   * System oczyszczania wody eSpring nie został przetestowany pod kątem eliminacji koronawirusów (tj. MERS, SARS i COVID-19).
   ** Woda przefiltrowana przy użyciu Systemu oczyszczania wody eSpring nie zapobiega chorobom ani nie łagodzi ich objawów.
   *** W zależności od zawartości chloru w wodzie z kranu. Woda z kranu w Twoim regionie może nie zawierać chloru w dających się zauważyć ilościach lub może nie zawierać go wcale.
   **** Średni rozmiar włosa ludzkiego to 60–100 mikronów.

   Zalety

   eSpring to najlepiej sprzedająca się na świecie marka domowych systemów oczyszczania wody.*

   Woda jest źródłem zdrowego życia. Pozwala cieszyć się dobrym samopoczuciem – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki niej możesz żyć pełnią życia. System eSpring dostarcza przefiltrowaną wodę w czystej postaci – smaczną i bogatą w minerały.
   Jak możesz cieszyć się wodą prowadząc zdrowy styl życia, aby było to korzystne zarówno dla Twojej rodziny, jak i naszej planety?
   Oto nasza odpowiedź.

   Każdy filtr umożliwia oczyszczenie 5000 litrów wody, w związku z czym nie wymaga częstej wymiany.

   * Na podstawie badania globalnej sprzedaży w 2020 roku przeprowadzonego przez Verify Markets. Dane będą aktualizowane co roku.

   Informacje o produkcie

   Trzy technologie oczyszczania

   System oczyszczania wody eSpring łączy w sobie filtrowanie mechaniczne, adsorpcyjne i dezaktywację promieniowaniem UV z zaawansowaną technologią monitoringu elektronicznego.

   • Filtr wstępny

   Materiał o dużej powierzchni filtracyjnej wychwytuje większe cząstki poprzez filtrację mechaniczną, zapobiegając zatkaniu filtra węglowego.

   • Wielowarstwowy filtr z węgla aktywnego

   Eliminuje ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 140 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia o wielkości do 0,2 mikrona*.

   • Technologia oparta na świetle ultrafioletowym

   Lampa UV oczyszczająca wodę w systemie eSpring zapewnia do 40 milidżuli promieniowania UV na centymetr kwadratowy, co umożliwia skuteczne wyeliminowanie 99,9% przenoszonych drogą wodną drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie, wirusy i cysty* **.

   System oczyszczania wody eSpring otrzymał atest niezależnej organizacji potwierdzający zgodność ze standardami międzynarodowymi NSF/ANSI. Atest dotyczy poprawy smaku, zapachu i wyglądu wody (standard 42), usuwania ołowiu i lotnych związków organicznych (standard 53), dodatkowego bakteriobójczego uzdatniania dezynfekowanej komunalnej wody pitnej (standard 55) oraz eliminacji nowo pojawiających się substancji zanieczyszczających obejmujących m.in. herbicydy, niektóre leki na receptę i bez recepty itp. (standard 401). System oczyszczania wody eSpring otrzymał nagrodę Gold Seal przyznawaną przez Stowarzyszenie Jakości Wody (Water Quality Association – WQA) najwyższej jakości produktom konsumenckim do uzdatniania wody (https://wqa.org/find-products#/keyword/espring). Nagrodę tę otrzymują wyłącznie produkty, które pomyślnie przeszły rygorystyczne testy zgodności ze standardami branżowymi i coroczne audyty w zakładach produkcyjnych oraz spełniają wymogi programów certyfikacyjnych WQA.

   https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?TradeName=espring&Standard=&ProductType=&PlantState=&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=Search&hdModlStd=ModlStd
   NSF International jest wiodącą niezależną organizacją, która opracowuje standardy w zakresie zdrowia publicznego oraz programy certyfikacyjne pomagające chronić żywność, wodę, produkty konsumenckie i środowisko naturalne. Atest NSF potwierdza, że produkt został przetestowany przez jedną z najbardziej renomowanych niezależnych organizacji badawczych. Badania te obejmują nie tylko gruntowną ocenę produktu, ale także analizę surowców oraz niezapowiedziane kontrole w zakładzie produkcyjnym. Aby produkt mógł otrzymać atest NSF, musi zostać dokładnie zbadany każdy aspekt jego produkcji.

   http://info.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=a
   ccess+business+
   group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTUasp?CompanyName
   =access+business+group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU

   System eSpring został wprowadzony na rynek w 2002 roku i od tego czasu sprzedaliśmy ponad sześć milionów sztuk tego produktu. ***

   * Woda przefiltrowana przy użyciu Systemu oczyszczania wody eSpring nie zapobiega chorobom ani nie łagodzi ich objawów.
   ** Bakterie do 99,9999%, wirusy do 99,99% i cysty do 99,9%.
   ** Ograniczenie zawartości cyst poprzez UV dotyczy cyst bakterii ogoniastka jelitowego i Cryptosporidium.
   ** System oczyszczania wody eSpring nie został przetestowany pod kątem eliminacji koronawirusów (tj. MERS, SARS i COVID-19).
   *** Dane z kwietnia 2020 r.

   eSpring to najlepiej sprzedająca się na świecie marka domowych systemów oczyszczania wody*

   • Trzystopniowy system uzdatniania wody to połączenie sprawdzonych, jak i nowoczesnych technologii.
   • Opatentowany* filtr węglowy zatrzymuje cząsteczki 300-500 razy mniejsze od ludzkiego włosa (*Opatentowany we Włoszech; Uwaga: Średniej wielkości włos ludzki to 60-100 mikronów)
   • Technologia „natychmiastowej gotowości do pracy” – lampa UV wewnątrz wkładu włącza się jedynie wtedy, kiedy włączasz kran. Woda, która przepływa przez urządzenie, jest zimna, ponieważ nie jest ogrzewana przez światło UV.
   • Elegancki wygląd, który pozwala zaoszczędzić przestrzeń w kuchni
   • System monitorowania powiadamia o fakcie, że filtr węglowy i lampa UV pracują. Alarmuje również o corocznej konieczności wymiany wkładu z filtrem.
   • Długość złączek można dowolnie regulować
   • Zestaw gotowy do użycia
   • eSpring™ System oczyszczania wody opracowany został na bazie opatentowanej* technologii eCoupled™, która polega na bezprzewodowym zasilaniu komponentów. Elektryczność, która aktywuje lampę UV, przekazywana jest poprzez powietrze, wodę oraz elementy plastikowe bez bezpośredniego połączenia. (* Opatentowany w różnych państwach europejskich)
   • Inteligenty układ monitoringu znajdujący się w Systemie eSpring umożliwia bezprzewodową komunikację z poszczególnymi wkładami, dzięki czemu system monitoringu rozpoznaje i wyświetla warunki operacyjne, pobierając ważne informacje z każdego wkładu, np. informacje o długości używania i pozostałej mocy
   •  Z rozwiązaniami zastosowanymi w eSpring Systemie oczyszczania wody związanych jest ponad 120 przyznanych patentów i wniosków o opatentowanie na całym świecie

   SPECYFIKACJE TECHNICZNE eSpring™ System oczyszczania wody:

   • Wysokość obudowy: 327 mm (nominalna)
   • Średnica: 178 mm (nominalna)  Wykonana z trwałego, wysokoudarowego plastiku
   • Wartość znamionowa prądu: prąd stały 19 V, 3,16 A
   • Wkład filtra (nr katalogowy 100186-): Prasowany blok węglowy z wewnętrzną lampą ultrafioletową
   • Materiały: Wszystkie materiały mające kontakt z wodą spełniają wymogi amerykańskiego Federalnego Urzędu Żywności i Leków, dotyczące przesyłania cieczy spożywczych.
   • Maksymalne ciśnienie operacyjne: 860 kPa
   • Minimalne ciśnienie operacyjne: 104 kPa
   • Maksymalna temperatura operacyjna: 30°C
   • Minimalna temperatura operacyjna: 4,4°C
   • Wydajność znamionowa: 3,4 l na minutę przy ciśnieniu wody 415 kPa z nowym wkładem filtra.  (Rzeczywista wydajność będzie zależna bezpośrednio od ciśnienia wody oraz czasu użytkowania wkładu filtra).
   • Żywotność znamionowa: Zgodnie z założeniem wkład filtra ma wystarczyć do zaspokajania potrzeb średniej wielkości rodziny, zapewniając jej wodę do gotowania i picia przez jeden rok lub dostarczyć 5000 litrów wody w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  UWAGA: Rzeczywista żywotność wkładu filtra będzie zależna od ilości zużywanej wody oraz jakości wody wodociągowej.
   • Instalacja: szybka i prosta.
   • Wymiana wkładu filtra: również szybka i prosta.  Może ją przeprowadzić użytkownik. Nie trzeba zwracać systemu oczyszczania wody do fabryki w celu wymienienia wkładu filtra.
   • Testowanie: system został przetestowany pod kątem zgodności z normami NSF/ANSI 42, 53, 55 oraz P473 i uzyskał certyfikację organizacji NSF International oraz WQA

   *Na podstawie badania globalnej sprzedaży w 2012 roku przeprowadzonego przez Verify Markets

   eSpring posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr BK/W/0389/01/2018 Ważny do: 30/04/2021.

   • Eliminuje ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 145 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia:
    - ołów i rtęć
    - cząsteczki mniejsze niż 0,2 mikrony, w tym azbest, osady, brud i kamień
    - 33 pestycydy i produkty uboczne pestycydów
    - 13 produktów ubocznych procesu dezynfekcji
    - radon i produkty uboczne rozkładu radonu znajdujące się w wodzie pitnej
    - 9 zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego
    - 42 znane i/lub podejrzane substancje zaburzające gospodarkę hormonalną
    - substancje rakotwórcze (kancerogeny), które mogą potencjalnie występować w wodzie
   • Niszczy >99,99% znajdujących się w wodzie pitnej bakterii i wirusów chorobotwórczych (w tym bakterie coli, bakterie patogeniczne, HPC, wirus polio, rotawirus i wirus odpowiedzialny za zapalenie wątroby typu A)
   • W rezultacie woda zyskuje lepszy smak, zapach i przejrzystość.
   • Poprawia smak napojów przygotowywanych na bazie wody filtrowanej
   • Nie usuwa minerałów o korzystnym działaniu, takich jak wapń, magnez i fluorki
   • Oczyszcza wodę przeznaczoną do picia i gotowania dla rodziny liczącej 6 osób przez 1 okres roku lub w ilości 5000 litrów, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze (żywotność filtra zależna jest od intensywności i czasu jego stosowania)
   • Zapewnia wyjątkową prędkość przepływu wody, dostarczając oczyszczoną wodę w tempie 3,4 litra na minutę 
   • Wygodny i prosty w użytkowaniu i utrzymaniu
   • Stworzony na bazie unikalnej, opatentowanej technologii*. (* Opatentowany w różnych państwach europejskich)
   • Wygodny w użyciu i łatwo wymienialny wkład węglowy/UV
   • Łatwiejszy w zastosowaniu i bardziej ekonomiczny niż woda butelkowana.
   • Monitoruje zarówno czas, jak i ilość przefiltrowanej wody, zapewnia dokładne informacje o pozostałym czasie żywotności filtra, dzięki czemu użytkownik może być spokojny o termin jego wymiany. Automatycznie resetuje się po wymianie filtra
   • Wykorzystuje łatwe do zrozumienia ikony/elementy graficzne, które informują użytkowników o stopniu zużycia filtra i statusie systemu
   • Elastyczność przy instalacji pozwala na umieszczeniu systemu w najbardziej dogodnym miejscu.

   Właściwości

   Specyfikacje techniczne Systemu oczyszczania wody eSpring:

   • Wysokość obudowy: 327 mm (nominalna).
   • Średnica: 178 mm (nominalna). Wykonany z trwałego, wysokoudarowego tworzywa sztucznego.
   • Napięcie zasilania: 110–220 V AC.
   • Wartość znamionowa prądu: 19 V DC, 3,16 A.
   • Wkład filtra (nr kat. 100186): Prasowany blok węglowy z wewnętrzną lampą UV.
   • Materiały: Wszystkie materiały mające kontakt z wodą spełniają wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków dotyczące przesyłania cieczy spożywczych.
   • Maksymalne ciśnienie robocze: 860 kPa (8,6 bara).
   • Minimalne ciśnienie robocze: 104 kPa (1,04 bara).
   • Maksymalna temperatura robocza: 30°C.
   • Minimalna temperatura robocza: 4,4°C.
   • Wydajność znamionowa: 3,4 litra na minutę przy ciśnieniu wody 415 kPa (4,15 bara) z nowym wkładem filtra. (Rzeczywista wydajność zależy od ciśnienia wody oraz czasu użytkowania wkładu filtra).
   • Żywotność znamionowa: Zgodnie z założeniem wkład filtra ma wystarczyć do zaspokajania potrzeb średniej wielkości rodziny, zapewniając jej wodę do gotowania i picia przez jeden rok lub dostarczając 5000 litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. UWAGA: Rzeczywista żywotność wkładu filtra zależy od ilości zużywanej wody wodociągowej oraz jej jakości.
   • Wymiana wkładu filtra: szybka i prosta. Może ją przeprowadzić użytkownik. Nie trzeba zwracać systemu oczyszczania wody do fabryki w celu wymiany wkładu filtra.
   • Testowanie: Zewnętrzne atesty i standardy międzynarodowe: standardy NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 oraz WQA Gold Seal.

   Sposób użycia

   • Główny zespół Systemu oczyszczania wody eSpring jest dostarczany w postaci zmontowanej.
   • Długość wężyków można dostosować do wymogów miejsca instalacji.
   • Po zainstalowaniu System eSpring dostarcza przefiltrowaną wodę bezpośrednio z kranu.
   • Każdy filtr wymienia się po upływie roku lub po przefiltrowaniu 5000 litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

    W przypadku pytań dotyczących obsługi serwisowej lub w celu skorzystania z usług gwarancyjnych* prosimy skontaktować się z nami pod numerem +48 22 30 62 253.

    Warunki i postanowienia dotyczące przedłużonej Gwaracji zostają dołączone do zamówienia. Można je pobrać również ze strony www.amway.pl/business-info/guarantees.