Ilość:

  Smaczna woda filtrowana niepozbawiona dobroczynnych minerałów pomaga wieść zdrowe życie. Posiadając System oczyszczania wody eSpring, nie musisz kupować wody w plastikowych butelkach!
   

  Działanie

  • Skutecznie eliminuje do 99,99% bakterii i wirusów chorobotwórczych obecnych w wodzie pitnej* **.
  • Skutecznie ogranicza zawartość ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 140 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia**. Obejmują one cząsteczki stałe (np. muł, piasek i osad rurowy), organiczne substancje chemiczne (np. pestycydy i polichlorowane bifenyle), nieorganiczne substancje chemiczne (np. ołów i rtęć) oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne (np. bakterie, wirusy i pierwotniaki). Woda z kranu może również zawierać zanieczyszczenia w postaci pozostałości produktów farmaceutycznych i weterynaryjnych.
  • Zachowuje minerały, które mają korzystny wpływ na organizm, takie jak wapń, magnez i fluor.
  • Odfiltrowuje z wody wodociągowej cząsteczki mikroplastików o średnicy do 0,2 mikrona.
  • Skutecznie eliminuje chlor i chloraminę, poprawiając smak, zapach i przejrzystość wody***.
  • Jest dostarczany z zaworem rozdzielającym zapewniającym większą funkcjonalność i wygodę użytkowania, który można w łatwy sposób samodzielnie zainstalować przy użyciu zwykłych narzędzi.
  • Produkowany z wysokiej jakości materiałów i dostarczany z przedłużoną gwarancją zapewniającą spokój ducha.
  • Filtr węglowy skutecznie usuwa cząstki stałe o średnicy do 0,2 mikrona, czyli 300 do 500 razy mniejsze od grubości włosa ludzkiego****. (Cząsteczki te to m.in. azbest, osady, brud i osady kamienne).

  * System oczyszczania wody eSpring nie został przetestowany pod kątem eliminacji koronawirusów (tj. MERS, SARS i COVID-19).
  ** Woda przefiltrowana przy użyciu Systemu oczyszczania wody eSpring nie zapobiega chorobom ani nie łagodzi ich objawów.
  *** W zależności od zawartości chloru w wodzie z kranu. Woda z kranu w Twoim regionie może nie zawierać chloru w dających się zauważyć ilościach lub może nie zawierać go wcale.
  **** Średni rozmiar włosa ludzkiego to 60–100 mikronów.

  Zalety

  eSpring to najlepiej sprzedająca się na świecie marka domowych systemów oczyszczania wody.*

  Woda jest źródłem zdrowego życia. Pozwala cieszyć się dobrym samopoczuciem – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Dzięki niej możesz żyć pełnią życia. System eSpring dostarcza przefiltrowaną wodę w czystej postaci – smaczną i bogatą w minerały.
  Jak możesz cieszyć się wodą prowadząc zdrowy styl życia, aby było to korzystne zarówno dla Twojej rodziny, jak i naszej planety?
  Oto nasza odpowiedź.

  Każdy filtr umożliwia oczyszczenie 5000 litrów wody, w związku z czym nie wymaga częstej wymiany.

  * Na podstawie badania globalnej sprzedaży w 2020 roku przeprowadzonego przez Verify Markets. Dane będą aktualizowane co roku.

  Informacje o produkcie

  Trzy technologie oczyszczania

  System oczyszczania wody eSpring łączy w sobie filtrowanie mechaniczne, adsorpcyjne i dezaktywację promieniowaniem UV z zaawansowaną technologią monitoringu elektronicznego.

  • Filtr wstępny

  Materiał o dużej powierzchni filtracyjnej wychwytuje większe cząstki poprzez filtrację mechaniczną, zapobiegając zatkaniu filtra węglowego.

  • Wielowarstwowy filtr z węgla aktywnego

  Eliminuje ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 140 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia o wielkości do 0,2 mikrona*.

  • Technologia oparta na świetle ultrafioletowym

  Lampa UV oczyszczająca wodę w systemie eSpring zapewnia do 40 milidżuli promieniowania UV na centymetr kwadratowy, co umożliwia skuteczne wyeliminowanie 99,9% przenoszonych drogą wodną drobnoustrojów chorobotwórczych, takich jak bakterie, wirusy i cysty* **.

  System oczyszczania wody eSpring otrzymał atest niezależnej organizacji potwierdzający zgodność ze standardami międzynarodowymi NSF/ANSI. Atest dotyczy poprawy smaku, zapachu i wyglądu wody (standard 42), usuwania ołowiu i lotnych związków organicznych (standard 53), dodatkowego bakteriobójczego uzdatniania dezynfekowanej komunalnej wody pitnej (standard 55) oraz eliminacji nowo pojawiających się substancji zanieczyszczających obejmujących m.in. herbicydy, niektóre leki na receptę i bez recepty itp. (standard 401). System oczyszczania wody eSpring otrzymał nagrodę Gold Seal przyznawaną przez Stowarzyszenie Jakości Wody (Water Quality Association – WQA) najwyższej jakości produktom konsumenckim do uzdatniania wody (https://wqa.org/find-products#/keyword/espring). Nagrodę tę otrzymują wyłącznie produkty, które pomyślnie przeszły rygorystyczne testy zgodności ze standardami branżowymi i coroczne audyty w zakładach produkcyjnych oraz spełniają wymogi programów certyfikacyjnych WQA.

  https://info.nsf.org/Certified/DWTU/Listings.asp?TradeName=espring&Standard=&ProductType=&PlantState=&PlantCountry=&PlantRegion=&submit3=Search&hdModlStd=ModlStd
  NSF International jest wiodącą niezależną organizacją, która opracowuje standardy w zakresie zdrowia publicznego oraz programy certyfikacyjne pomagające chronić żywność, wodę, produkty konsumenckie i środowisko naturalne. Atest NSF potwierdza, że produkt został przetestowany przez jedną z najbardziej renomowanych niezależnych organizacji badawczych. Badania te obejmują nie tylko gruntowną ocenę produktu, ale także analizę surowców oraz niezapowiedziane kontrole w zakładzie produkcyjnym. Aby produkt mógł otrzymać atest NSF, musi zostać dokładnie zbadany każdy aspekt jego produkcji.

  http://info.nsf.org/Certified/dwtu/listings.asp?CompanyName=a
  ccess+business+
  group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTUasp?CompanyName
  =access+business+group&submit1=Search+by+Manufacturer&Program=DWTU

  System eSpring został wprowadzony na rynek w 2002 roku i od tego czasu sprzedaliśmy ponad sześć milionów sztuk tego produktu. ***

  * Woda przefiltrowana przy użyciu Systemu oczyszczania wody eSpring nie zapobiega chorobom ani nie łagodzi ich objawów.
  ** Bakterie do 99,9999%, wirusy do 99,99% i cysty do 99,9%.
  ** Ograniczenie zawartości cyst poprzez UV dotyczy cyst bakterii ogoniastka jelitowego i Cryptosporidium.
  ** System oczyszczania wody eSpring nie został przetestowany pod kątem eliminacji koronawirusów (tj. MERS, SARS i COVID-19).
  *** Dane z kwietnia 2020 r.

  eSpring to najlepiej sprzedająca się na świecie marka domowych systemów oczyszczania wody*

  • Trzystopniowy system uzdatniania wody to połączenie sprawdzonych, jak i nowoczesnych technologii.
  • Opatentowany* filtr węglowy zatrzymuje cząsteczki 300-500 razy mniejsze od ludzkiego włosa (*Opatentowany we Włoszech; Uwaga: Średniej wielkości włos ludzki to 60-100 mikronów)
  • Technologia „natychmiastowej gotowości do pracy” – lampa UV wewnątrz wkładu włącza się jedynie wtedy, kiedy włączasz kran. Woda, która przepływa przez urządzenie, jest zimna, ponieważ nie jest ogrzewana przez światło UV.
  • Elegancki wygląd, który pozwala zaoszczędzić przestrzeń w kuchni
  • System monitorowania powiadamia o fakcie, że filtr węglowy i lampa UV pracują. Alarmuje również o corocznej konieczności wymiany wkładu z filtrem.
  • Długość złączek można dowolnie regulować
  • Zestaw gotowy do użycia
  • eSpring™ System oczyszczania wody opracowany został na bazie opatentowanej* technologii eCoupled™, która polega na bezprzewodowym zasilaniu komponentów. Elektryczność, która aktywuje lampę UV, przekazywana jest poprzez powietrze, wodę oraz elementy plastikowe bez bezpośredniego połączenia. (* Opatentowany w różnych państwach europejskich)
  • Inteligenty układ monitoringu znajdujący się w Systemie eSpring umożliwia bezprzewodową komunikację z poszczególnymi wkładami, dzięki czemu system monitoringu rozpoznaje i wyświetla warunki operacyjne, pobierając ważne informacje z każdego wkładu, np. informacje o długości używania i pozostałej mocy
  •  Z rozwiązaniami zastosowanymi w eSpring Systemie oczyszczania wody związanych jest ponad 120 przyznanych patentów i wniosków o opatentowanie na całym świecie

  SPECYFIKACJE TECHNICZNE eSpring™ System oczyszczania wody:

  • Wysokość obudowy: 327 mm (nominalna)
  • Średnica: 178 mm (nominalna)  Wykonana z trwałego, wysokoudarowego plastiku
  • Wartość znamionowa prądu: prąd stały 19 V, 3,16 A
  • Wkład filtra (nr katalogowy 100186-): Prasowany blok węglowy z wewnętrzną lampą ultrafioletową
  • Materiały: Wszystkie materiały mające kontakt z wodą spełniają wymogi amerykańskiego Federalnego Urzędu Żywności i Leków, dotyczące przesyłania cieczy spożywczych.
  • Maksymalne ciśnienie operacyjne: 860 kPa
  • Minimalne ciśnienie operacyjne: 104 kPa
  • Maksymalna temperatura operacyjna: 30°C
  • Minimalna temperatura operacyjna: 4,4°C
  • Wydajność znamionowa: 3,4 l na minutę przy ciśnieniu wody 415 kPa z nowym wkładem filtra.  (Rzeczywista wydajność będzie zależna bezpośrednio od ciśnienia wody oraz czasu użytkowania wkładu filtra).
  • Żywotność znamionowa: Zgodnie z założeniem wkład filtra ma wystarczyć do zaspokajania potrzeb średniej wielkości rodziny, zapewniając jej wodę do gotowania i picia przez jeden rok lub dostarczyć 5000 litrów wody w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  UWAGA: Rzeczywista żywotność wkładu filtra będzie zależna od ilości zużywanej wody oraz jakości wody wodociągowej.
  • Instalacja: szybka i prosta.
  • Wymiana wkładu filtra: również szybka i prosta.  Może ją przeprowadzić użytkownik. Nie trzeba zwracać systemu oczyszczania wody do fabryki w celu wymienienia wkładu filtra.
  • Testowanie: system został przetestowany pod kątem zgodności z normami NSF/ANSI 42, 53, 55 oraz P473 i uzyskał certyfikację organizacji NSF International oraz WQA

  *Na podstawie badania globalnej sprzedaży w 2012 roku przeprowadzonego przez Verify Markets

  eSpring posiada atest Państwowego Zakładu Higieny Nr BK/W/0389/01/2018 Ważny do: 30/04/2021.

  • Eliminuje ponad 160 zanieczyszczeń, w tym ponad 145 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia:
   - ołów i rtęć
   - cząsteczki mniejsze niż 0,2 mikrony, w tym azbest, osady, brud i kamień
   - 33 pestycydy i produkty uboczne pestycydów
   - 13 produktów ubocznych procesu dezynfekcji
   - radon i produkty uboczne rozkładu radonu znajdujące się w wodzie pitnej
   - 9 zanieczyszczeń pochodzenia farmaceutycznego
   - 42 znane i/lub podejrzane substancje zaburzające gospodarkę hormonalną
   - substancje rakotwórcze (kancerogeny), które mogą potencjalnie występować w wodzie
  • Niszczy >99,99% znajdujących się w wodzie pitnej bakterii i wirusów chorobotwórczych (w tym bakterie coli, bakterie patogeniczne, HPC, wirus polio, rotawirus i wirus odpowiedzialny za zapalenie wątroby typu A)
  • W rezultacie woda zyskuje lepszy smak, zapach i przejrzystość.
  • Poprawia smak napojów przygotowywanych na bazie wody filtrowanej
  • Nie usuwa minerałów o korzystnym działaniu, takich jak wapń, magnez i fluorki
  • Oczyszcza wodę przeznaczoną do picia i gotowania dla rodziny liczącej 6 osób przez 1 okres roku lub w ilości 5000 litrów, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze (żywotność filtra zależna jest od intensywności i czasu jego stosowania)
  • Zapewnia wyjątkową prędkość przepływu wody, dostarczając oczyszczoną wodę w tempie 3,4 litra na minutę 
  • Wygodny i prosty w użytkowaniu i utrzymaniu
  • Stworzony na bazie unikalnej, opatentowanej technologii*. (* Opatentowany w różnych państwach europejskich)
  • Wygodny w użyciu i łatwo wymienialny wkład węglowy/UV
  • Łatwiejszy w zastosowaniu i bardziej ekonomiczny niż woda butelkowana.
  • Monitoruje zarówno czas, jak i ilość przefiltrowanej wody, zapewnia dokładne informacje o pozostałym czasie żywotności filtra, dzięki czemu użytkownik może być spokojny o termin jego wymiany. Automatycznie resetuje się po wymianie filtra
  • Wykorzystuje łatwe do zrozumienia ikony/elementy graficzne, które informują użytkowników o stopniu zużycia filtra i statusie systemu
  • Elastyczność przy instalacji pozwala na umieszczeniu systemu w najbardziej dogodnym miejscu.

  Właściwości

  Specyfikacje techniczne Systemu oczyszczania wody eSpring:

  • Wysokość obudowy: 327 mm (nominalna).
  • Średnica: 178 mm (nominalna). Wykonany z trwałego, wysokoudarowego tworzywa sztucznego.
  • Napięcie zasilania: 110–220 V AC.
  • Wartość znamionowa prądu: 19 V DC, 3,16 A.
  • Wkład filtra (nr kat. 100186): Prasowany blok węglowy z wewnętrzną lampą UV.
  • Materiały: Wszystkie materiały mające kontakt z wodą spełniają wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków dotyczące przesyłania cieczy spożywczych.
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 860 kPa (8,6 bara).
  • Minimalne ciśnienie robocze: 104 kPa (1,04 bara).
  • Maksymalna temperatura robocza: 30°C.
  • Minimalna temperatura robocza: 4,4°C.
  • Wydajność znamionowa: 3,4 litra na minutę przy ciśnieniu wody 415 kPa (4,15 bara) z nowym wkładem filtra. (Rzeczywista wydajność zależy od ciśnienia wody oraz czasu użytkowania wkładu filtra).
  • Żywotność znamionowa: Zgodnie z założeniem wkład filtra ma wystarczyć do zaspokajania potrzeb średniej wielkości rodziny, zapewniając jej wodę do gotowania i picia przez jeden rok lub dostarczając 5000 litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. UWAGA: Rzeczywista żywotność wkładu filtra zależy od ilości zużywanej wody wodociągowej oraz jej jakości.
  • Wymiana wkładu filtra: szybka i prosta. Może ją przeprowadzić użytkownik. Nie trzeba zwracać systemu oczyszczania wody do fabryki w celu wymiany wkładu filtra.
  • Testowanie: Zewnętrzne atesty i standardy międzynarodowe: standardy NSF/ANSI 42, 53, 55, 401 oraz WQA Gold Seal.

  Sposób użycia

  • Główny zespół Systemu oczyszczania wody eSpring jest dostarczany w postaci zmontowanej.
  • Długość wężyków można dostosować do wymogów miejsca instalacji.
  • Po zainstalowaniu System eSpring dostarcza przefiltrowaną wodę bezpośrednio z kranu.
  • Każdy filtr wymienia się po upływie roku lub po przefiltrowaniu 5000 litrów wody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

   W przypadku pytań dotyczących obsługi serwisowej lub w celu skorzystania z usług gwarancyjnych* prosimy skontaktować się z nami pod numerem +48 22 30 62 253.

   Warunki i postanowienia dotyczące przedłużonej Gwaracji zostają dołączone do zamówienia. Można je pobrać również ze strony www.amway.pl/business-info/guarantees.